Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Zināmi rezultāti grantu shēmas „Starpkultūru dialo[..]

Zināmi rezultāti grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” projektu iesniegumu atlasē

 

 

Zināmi rezultāti grantu shēmas

Starpkultūru dialoga attīstība 2010” projektu iesniegumu atlasē

 

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – SIF) informē, ka SIF padome 2010.gada 20.augustā ir apstiprinājusi rezultātus grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” (turpmāk – grantu shēma) ietvaros.

Kopējais grantu shēmai pieejamais finansējums ir 45 582 LVL (Tieslietu ministrijas piešķirtais finansējums no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem). Minimālais vienam projektam pieejamais finansējums ir 1 000 latu, bet maksimālais vienam projektam pieejamais finansējums ir 3 000 latu.

SIF sekretariāts sadarbībā Tieslietu ministriju 2010.gada 15.jūnijā izsludināja projektu iesniegumu atlasi un noteiktajā termiņā tika saņemts 51 projekta iesniegums.

Pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem, SIF padome apstiprināja 17 projektu iesniegumus, t.sk.:

  • 1.tematiskajā jomā „Pasākumi izglītības jomā, kas veicina sadarbību starp dažādu tautību skolēniem un sekmē mazākumtautību un sabiedrības vairākuma kultūras, vēstures, valodas un reliģijas zināšanu apguvi” – 6 projektu iesniegumi;
  • 2.tematiskajā jomā „Pasākumi, kas veicina mazākumtautību interešu aizstāvību” – 3 projektu iesniegumi;
  • 3.tematiskajā jomā „Pasākumi, kas veicina mazākumtautību etniskās identitātes, valodas un kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākai sabiedrībai, tādējādi rosinot starpkultūru dialogu” – 8 projektu iesniegumi.

Grantu shēmas mērķis ir atbalstīt mazākumtautību centienus saglabāt savu etnisko identitāti un attīstīt kultūru, veicinot iecietību un starpkultūru dialogu Latvijas sabiedrībā saskaņā ar Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību noteiktajām prasībām.

 

Apstiprināto projektu iesniegumu saraksts