Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Izbaudiet Latvijā dzīvojošo tautu kultūras bagātīb[..]

Izbaudiet Latvijā dzīvojošo tautu kultūras bagātību un daudzveidību!

2010.gada 16.novembrī Sabiedrības integrācijas fonds rīko Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” noslēguma pasākumu.

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka š.g. 16. novembrī Ebreju kopienas namā, Skolas ielā 6, Rīgā, notiks Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” noslēguma pasākums, kas pulcēs vairāk nekā 10 dažādu tautību projektu īstenotājus. Pasākumā piedalīsies arī vairāku ārvalstu vēstniecību pārstāvji.

16.novembris ir īpaša diena divu apvērumu dēļ: tiek atzīmēta starptautiskā Tolerances diena, kad visas pasaules valstis un to iedzīvotāji ir aicināti uz savstarpēju cieņu un uzmanību pret kultūras, reliģiskām, valodas, etniskām un sociāla rakstura daudzveidībām cilvēku starpā un iecietību pret tām, kā arī Sabiedrības integrācijas fonds aicina būt vienotiem šajā daudzveidībā grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” noslēguma pasākumā.

Pasākumu ieskandēs daudzveidīga programma, kas ļaus izbaudīt gruzīnu, moldāvu, ukraiņu, krievu un citu slāvu tautību priekšnesumus gan dzejā, gan dziesmās, gan dejās. Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties ar projektu izstādi, kā arī apmeklēt radošo darbnīcu un gūt ieskatu vairākās filmās, kas tika uzņemtas projektu ietvaros.

Grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” galvenais mērķis bija veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tau­tību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosa­cījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību. Programmas ietvaros tika īstenoti 32 projekti, kas saņēma finansējumu no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere atzīmē: „Atskatoties uz programmas darbības periodu – 2009. un 2010.gadu, jāsecina, ka šī programma ir bijusi faktiski vienīgā iespēja mazākumtautību organizācijām, skolām un plašsaziņas līdzekļiem saņemt finansējumu projektiem, kuri visai mūsu sabiedrībai sniedza ieskatu Latvijā dzīvojošo tautību kultūras bagātībā un dažādībā, kā arī veicināja mazākumtautību organizāciju iesaisti Latvijai nozīmīgos sociālos procesos.”

Pasākuma darba kārtība

Pasākuma galerija

Atbalstīto projektu saraksts

Buklets (kopsavilkums par programmu)