Home > News > News archive > News > Aicinājums uz apmācību programmu „Starpkultūru kom[..]

Aicinājums uz apmācību programmu „Starpkultūru komunikācija”!

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

3_valstu_pied

Lai paaugstinātu Latvijas valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbinieku kompetences un prasmes, lai veiksmīgi strādātu ar trešo valstu valstpiederīgo mērķauditoriju, Sabiedrības integrācijas fonds izstrādā apmācību kursu „Starpkultūru komunikācija”.

Apmācības programmas „Starpkultūru komunikācija” izstrādi nodrošina augsti kvalificēta ekspertu komanda, veidojot to uz augsti kvalitatīvas un aktuālas teorētiskās un praktiskās bāzes. Apmācību programmas „Starpkultūru komunikācija” izstrādes gaitā ir veikta jaunāko pētījumu un zinātniskās literatūras analīze un uzklausīti trešo valstu valstspiedrīgo pieredze un ieteikumi. Paredzēts, ka 28.aprīlī notiks apmācības programmas koncepcijas saskaņošana ar trešo valstu valsts piederīgo mērķauditoriju, kā arī paralēli notiek valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO pārstāvju pieredzes, vajadzību un ieteikumu apkopošana, veicot padziļinātās intervijas.

Apmācības notiks trīs apmācības ciklos un paredzēts apmācīt 75 valsts pārvaldes, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas ir iesaistīti darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Apmācību ciklu veido divi semināri, katrs no tiem ilgs divas pilnas darba dienas (kopumā četras pilnas darba dienas, 30 akadēmiskās stundas):

  • 12., 13., 19., 20. maijā
  • 6., 7., 13., 14.jūnijs
  • 9., 10., 16., 17.jūnijs

Apmācības notiks ārpus Rīgas (vieta tiks precizēta). Transports no Rīgas uz apmācību vietu un atpakaļ tiks organizēts, kā arī nakšņošana un ēdināšana apmācību laikā tiks apmaksāta.

PIETEIKŠANĀS: līdz 3.maijam, nosūtot aizpildītu dalībnieku anketu uz e-pastu

Ticam, ka jauniegūtās zināšanas un prasmes, palīdzēs gan Jums, gan Jūsu kolēģiem, gan citām ieinteresētajām personām veidot cieņpilnas un uz savstarpēju sapratni balstītas attiecības starp pakalpojuma saņēmēju (trešo valstu valstspiedrīgo) un pakalpojumu sniedzēju (darbinieku).

Lūdzu, informējiet savus kolēģus un citus interesentus, kuriem apmācība par starpkultūru komunikāciju būtu noderīga!

SIF šīs aktivitātes veic Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Granta līguma Nr.IF/2009/3.1./22 ietvaros par projekta „Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” izstrāde un ieviešana” īstenošanu.

Papildus informācija:
Ilze Dūmiņa, SIF Projektu nodaļas programmu koordinatore
Tel. 67078187
e-pasts:

PielikumsIzmērs
SEMINĀRU PROGRAMMA 115.71 KB
PIETEIKUMA ANKETA 486 KB
PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 165.42 KB