esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


POLS – Pacientu organizāciju līdzdalības stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko organizāciju, kas darbojas sociālo pakalpojumu un veselības jomā un/vai pārstāv pacientu intereses, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, vienlaikus nodrošinot inovatīvu publisko pakalpojumu attīstību Latvijas onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti dažādu institūciju pārstāvji no Latvijas NVO sektora, kuri darbojas pacientu interešu pārstāvniecības jomā, pilsoniskās sabiedrības un sociālo pakalpojumu veicināšanas jomā, kā arī dažādu Ministriju pārstāvji, Saeimas pārstāvji un pacientu pārstāvji. Projekta plānotais norises laiks ir 2011. gada 1. janvāris līdz 2011. gada 31. decembris un norises vieta - Rīga. Projekta ietvaros ir plānots veikt trīs galvenās aktivitātes – organizēt konferenci pacientu interešu pārstāvēto NVO pārstāvjiem (pieaicinot gan biedrības, kuru galvenais uzdevums- pilsoniskas sabiedrības attīstība, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzējas) Latvijā ar mērķi apmācīt un izglītot NVO pārstāvjus par NVO iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, starpinstitucionālas darba grupas izveidošana ar mērķi aktualizēt un pārstāvēt onkoloģijas un veselības nozares kopumā tematiku politisko lēmumu pieņemšanas procesā, tāda inovatīva pasākuma kā psihosociālās rehabilitācijas kursu cikla aktualizēšana un attīstīšana onkoloģiskajiem pacientiem. Līdz šim valstī nav tikusi izveidota neviena darba grupa, kura pārstāvētu onkoloģisko pacientu intereses, kā arī Latvijā netiek nodrošināta psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem, tāpēc ar šī projekta palīdzību būs iespējams nodibināt un attīstīt šīs divas jomas onkoloģijas nozarē.

Результаты проекта: Projekta mērķis - veicināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko organizāciju, kas darbojas sociālo pakalpojumu un veselības jomā un/vai pārstāv pacientu intereses, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, vienlaikus nodrošinot inovatīvu publisko pakalpojumu attīstību Latvijas onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem, ir sasniegts. Projekta ietvaros ir noorganizēta konference pacientu interešu pārstāvēto NVO pārstāvjiem, sagatavots informatīvs materiāls „Veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos”, izveidota starpinstitucionāla darba grupa ar mērķi aktualizēt un pārstāvēt onkoloģijas un veselības nozares tematiku politisko lēmumu pieņemšanas procesā, izstrādāta psihosociālās rehabilitācijas programma onkoloģiskajiem pacientiem, izveidota elektroniskās pieteikšanās sistēma rehabilitācijas kursu ciklam, kas integrēta biedrības interneta vietnē www.dzivibaskoks.lv. Projektā apmācīti 123 NVO biedri un darbinieki, kuri pārstāv 48 NVO.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2012-02-17
ESF финансирование: 19 376.24 EUR / 13 617.70 LVL;
  • ESF финансирование: 18 019.90 EUR / 12 664.46 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 356.34 EUR / 953.24 LVL;
ESF награждено: 20 770.55 EUR / 14 597.63 LVL;
  • ESF награждено: 19 414.19 EUR / 13 644.37 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 356.36 EUR / 953.26 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/015
Исполнитель проекта: Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.12.2011.
Место реализации: Melnsila iela 13, Rīga, LV-1046
Юридический адрес: Liepu aleja 11, Babīte, Babītes novads, LV-2101
Tелефон: 67625339
Факс: 67703497
Cтатус: проект осуществлён