esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


POLS – Pacientu organizāciju līdzdalības stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko organizāciju, kas darbojas sociālo pakalpojumu un veselības jomā un/vai pārstāv pacientu intereses, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, vienlaikus nodrošinot inovatīvu publisko pakalpojumu attīstību Latvijas onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti dažādu institūciju pārstāvji no Latvijas NVO sektora, kuri darbojas pacientu interešu pārstāvniecības jomā, pilsoniskās sabiedrības un sociālo pakalpojumu veicināšanas jomā, kā arī dažādu Ministriju pārstāvji, Saeimas pārstāvji un pacientu pārstāvji. Projekta plānotais norises laiks ir 2011. gada 1. janvāris līdz 2011. gada 31. decembris un norises vieta - Rīga. Projekta ietvaros ir plānots veikt trīs galvenās aktivitātes – organizēt konferenci pacientu interešu pārstāvēto NVO pārstāvjiem (pieaicinot gan biedrības, kuru galvenais uzdevums- pilsoniskas sabiedrības attīstība, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzējas) Latvijā ar mērķi apmācīt un izglītot NVO pārstāvjus par NVO iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, starpinstitucionālas darba grupas izveidošana ar mērķi aktualizēt un pārstāvēt onkoloģijas un veselības nozares kopumā tematiku politisko lēmumu pieņemšanas procesā, tāda inovatīva pasākuma kā psihosociālās rehabilitācijas kursu cikla aktualizēšana un attīstīšana onkoloģiskajiem pacientiem. Līdz šim valstī nav tikusi izveidota neviena darba grupa, kura pārstāvētu onkoloģisko pacientu intereses, kā arī Latvijā netiek nodrošināta psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem, tāpēc ar šī projekta palīdzību būs iespējams nodibināt un attīstīt šīs divas jomas onkoloģijas nozarē.

Project results: Projekta mērķis - veicināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko organizāciju, kas darbojas sociālo pakalpojumu un veselības jomā un/vai pārstāv pacientu intereses, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, vienlaikus nodrošinot inovatīvu publisko pakalpojumu attīstību Latvijas onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem, ir sasniegts. Projekta ietvaros ir noorganizēta konference pacientu interešu pārstāvēto NVO pārstāvjiem, sagatavots informatīvs materiāls „Veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos”, izveidota starpinstitucionāla darba grupa ar mērķi aktualizēt un pārstāvēt onkoloģijas un veselības nozares tematiku politisko lēmumu pieņemšanas procesā, izstrādāta psihosociālās rehabilitācijas programma onkoloģiskajiem pacientiem, izveidota elektroniskās pieteikšanās sistēma rehabilitācijas kursu ciklam, kas integrēta biedrības interneta vietnē www.dzivibaskoks.lv. Projektā apmācīti 123 NVO biedri un darbinieki, kuri pārstāv 48 NVO.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Last change: 2012-02-17
ESF Funding: 19 376.24 EUR / 13 617.70 LVL;
  • ESF Funding: 18 019.90 EUR / 12 664.46 LVL;
  • ESF private funding: 1 356.34 EUR / 953.24 LVL;
Total ESF spent: 20 770.55 EUR / 14 597.63 LVL;
  • ESF spent: 19 414.19 EUR / 13 644.37 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 356.36 EUR / 953.26 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/015
Project Promoter: Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
Start date of project: 01.01.2011.
Project finish date: 31.12.2011.
Place of implementation: Melnsila iela 13, Rīga, LV-1046
Legal address: Liepu aleja 11, Babīte, Babītes novads, LV-2101
Phone: 67625339
Fax: 67703497
Status: Pabeigts