Начало

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta pasākumi versti uz; Biedrības “Es Latgalei” un citu Latgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības jomā darbojošos NVO administratīvās un līdzdalības kapacitātes stiprināšanu. Projekta īstenošanas laiks četri mēneši, kur laika projekts nodrošinās; kvalitatīvu projekta administrēšanu, biedrības līdzdalību Latvijas un ES sadarbības tiklos (Europa Nostra ), ārvalstu pieredzes izpēti un izpētes darba apkopojumu autordarbā, informatīvas pakas sagatavošanu un informatīva un izglītojošo semināra organizēšanu projekta mērķa grupai, projekta publicitāti biedrības mājaslapā www.eslatgalei.wordpres.com un masu medijos. Visi pasākumi tiks versti uz cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu lai nodrošinātu aktīvu mērķa grupas līdzdalību kultūrpolitikas procesos, sekmējot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti.

Результаты проекта: Projekta ietvaros tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju. Iegūtā pieredze un zināšanas tika apkopotas autordarbā "Kultūras mantojuma politika un prakse Lielbritānijā". Biedrība "Es Latgalei" tika uzņemta ES kultūras mantojuma organizācijā "Europa Nostra", parakstīja NVO un MK sadarbības memorandu, tika izgatavoti 14 informatīvie plakāti par biedrības darbu un noorganizēts informatīvais un mācību seminārs "NVO un valsts institūciju sadarbība kultūras mantojuma jomā" , kurā piedalījās 31 dalībnieks no 8 NVO. Projekts ir nodrošinājis biedrības "Es Latgalei" pārstāvniecību Latvijas un ES sadarbības tīklos, lai efektīvi līdzdarbotos kultūrpolitikas procesos.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Последние изменения: 2011-10-06
ESF финансирование: 5 000.03 EUR / 3 514.04 LVL;
  • ESF финансирование: 4 650.02 EUR / 3 268.05 LVL;
  • ESF частного финансирования: 350.01 EUR / 245.99 LVL;
ESF награждено: 5 000.03 EUR / 3 514.04 LVL;
  • ESF награждено: 4 650.02 EUR / 3 268.05 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 350.01 EUR / 245.99 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/039
Исполнитель проекта: Biedrība „Es Latgalei”
Дата начала проекта: 01.03.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2011.
Юридический адрес: Vidus iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Tелефон: 29421413
Факс: 67951032
Cтатус: проект осуществлён