esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālo brīvprātīgo biedrības „ODIN/VITA” kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
2011.gadā biedrība „ODIN/VITA” ieplānojusi Daugavpilī (Latgales reģions) dažādu aktivitāšu kopumu sekojošo problēmu risināšanai: :: Kvalitātes vadības neesamība biedrībā :: LR likumdošanas trūkumi brīvprātīgā darba tiesiskā regulējumā un ar to saistītiem jautājumiem Abu problēmu risinājumi ir vērsti uz „ODIN/VITA” biedrības iekšējā kodola - brīvprātīgo(=biedru) un darbinieku, kopumā 151 cilvēks – stiprināšanu. Projekta ieviešanā tiks iesaistīti valsts/pašvaldības institūciju, NVO sektora (ārvalstu un Latvijā)un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Projekta mērķi: :: stiprināt “ODIN/VITA” kapacitāti, nodrošinot to darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un līdztekus veicinot to sniegto pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai, :: uzlabot brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu, tādējādi veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā. Projekta rezultātā: :: biedrības “ODIN/VITA” sniegtie publiskie pakalpojumi pielāgoti kvalitātes standartiem, :: sagatavoti un virzīti priekšlikumi normatīvajiem aktiem par brīvprātīgo darbu. :: izveidota darba grupa, kura apmeklē pašvaldības sēdes, komisijas, piedalās darba grupās, seko normatīvo dokumentu izstrādei valsts līmeni un sagatavo atzinumus.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros ir veikta ārvalstu un Latvijas NVO prakses izpēte, noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Brēmenes brīvprātīgo aģentūru, Brīvprātīgo kopienu Londonā, kā arī Sarkanā Krusta organizāciju Rīgā, izstrādāti kvalitātes standarti, uzlabota mājas lapas tehnoloģiskā bāze, nodrošinot pieeju cilvēkiem ar invaliditāti un sniedzot informāciju vieglā valodā, kā arī tika izveidota iespēja pieteikties publiskiem pakalpojumiem elektroniski. Mājās lapā ir pieejamas attiecīgas veidlapas. "ODIN/VITA" pārstāvji aktīvi piedalījušies likumdošanas par brīvprātīgo darbu uzlabošanā, piedalījušies Eiropas brīvprātīgā darba gada pasākumos, noorganizēti semināri , lai iepazīstinātu "ODIN/VITA" brīvprātīgos ar izstrādātajiem standartiem. Projekta rezultātā ir stiprināta “ODIN/VITA” kapacitāte, nodrošinot to darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un līdztekus veicinot to sniegto pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai, ļaujot brīvprātīgajiem ātri saņemt informāciju par aktivitātēm, kurās var piedalīties
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-02-22
Projekta kopējais finansējums: 20 607.75 EUR / 14 483.21 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 165.20 EUR / 13 469.38 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 442.55 EUR / 1 013.83 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 20 607.76 EUR / 14 483.22 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 165.21 EUR / 13 469.39 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 442.55 EUR / 1 013.83 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Juridiskā adrese: Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417
Telefons: 65421354, 26896280
Fakss: 65421354
Statuss: Pabeigts