Drukāt |

Sākums > Projektu īstenotāju sagatavotie materiāli > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Informatīvā vide – priekšnosacījums līdzdalībai lē[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Informatīvā vide – priekšnosacījums līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir viens no svarīgākajiem un būtiskākajiem demokrātiskas iekārtas raksturojumiem. Tomēr mūsu organizācijas pieredze rāda, ka bez kvalitatīvas informācijas aprites nav iedomājama savstarpējas cieņas atbilstoša līdzdalība. Projekta ietvaros mēs pilnveidosim www.apeirons.lv par unikālas informācijas krātuvi, kas nodrošinās visu nepieciešamo informāciju ar pēdējiem jaunumiem, kas nepieciešami, lai varētu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Izmantojot jaunās Interneta tehnoloģijas (Twitter, Youtube u.c.) un sociālos tīklus pozicionēsim izveidoto mājas lapu kā pieejamu resursu. Tā kā apvienības darbinieki un biedri jau piedalās dažādās darba grupās un sanāksmēs, kas skar cilvēku ar invaliditāti sfēru, tad arī informācija par valsts un pašvaldību darba grupu virzību un lēmumiem būs publiski pieejama. No vienas puses tas palīdzēs citiem interesentiem un NVO izsekot līdzi sfēras aktualitātēm, kā arī „neizdomāt divriteni no jauna”, kā arī darba grupu virzītājiem liks daudz nopietnāk attiekties pret saviem darba pienākumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Lielākais uzsvars tiek likts nevis uz lēmumu pieņemšanas procesa stiprināšanu, kas organizācijā ir attīstīts un jau notiek, bet tieši uz informatīvās vides veidošana, kas pastiprina procesa kvalitāti. Tas viennozīmīgi veicinās organizācijas kapacitāti un attīstīs jaunus veidus, prasmes un iemaņas projekta mērķa sasniegšanai. Tāpat projekta ietvaros attīstīsim Apeirons Video ziņu raidījumus, kā arī Pozitīvo stāstu sēriju, lai iedrošinātu un motivētu cilvēkus ar invaliditāti aktīvākai dzīves pozīcijai un līdzdalībai lēmumu pieņemšanā. Īpaši nozīmīgs projekts ir tieši šajā laikā, kad Latvija ir ratificējusi ANO konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām” un nevalstiskajām organizācijām ir jāiesaistās dažādos lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta rezultāti: Projekta tiešā mērķauditorija bija nodibinājuma biedri un citu 100 NVO biedri. Projekta ietvaros tika noorganizēti 4 reģionālie forumi, kuros kopumā piedalījās 126 dalībnieki. Šo forumu tēmas bija saistītas ar cilvēku ar invaliditāti problēmu risināšanu - nodarbinātības, vides pieejamības, IT tehnoloģiju izmantošanas un bērnu ar invaliditāti problēmu risināšanai. Papildus minētajam tika noorganizēti 4 reģionālie forumi, kuros kopumā piedalījās 130 dalībnieki. Šo forumu tēmas bija līdzīgas nacionālo forumu tēmām - tūrisms Latvijā un Salacgrīvā; brīvprātīgo darbs; starptautiskā cilvēkiem ar invaliditāti diena un vides pieejamības nodrošināšanas rīcības programmas īstenošana Liepājā atbilstoši universālā dizaina principam. Lai piesaistītu sabiedrības uzmanību cilvēku ar invaliditāti problēmu risināšanai projekta ietvaros tika sagatavoti 24 dažādi stāsti par 24 dažādiem cilvēkiem ar invaliditāti. Šie stāsti tika arī nofilmēti 24 sižetos. Stāsti un sižeti ir pieejami nodibinājuma mājas lapā www.apeirons.lv. Nodibinājums pēc projekta noslēgšanās turpina iesākto virzienu - raksta un filmē cilvēku ar invaliditāti dzīvi. Projekta ietvaros nodibinājums pilnveidoja savu mājas lapu www.apeirons.lv, izveidojot divas jaunas sadaļas "Blogi" un "Jaunumi no Saeimas". Projekta laikā nodibinājuma biedri ir veikuši 84 ierakstus dažādos blogos.
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-12-08
Projekta kopējais finansējums: 30 376.09 EUR / 21 348.44 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 249.77 EUR / 19 854.05 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 126.32 EUR / 1 494.39 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 376.10 EUR / 21 348.44 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 249.77 EUR / 19 854.05 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 126.33 EUR / 1 494.39 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/066
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”"
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Valdemāra iela 38, k.1, Rīga, LV-1010
Telefons: 67299277
Fakss: 67299277
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 10.05.21