esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Informatīvā vide – priekšnosacījums līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir viens no svarīgākajiem un būtiskākajiem demokrātiskas iekārtas raksturojumiem. Tomēr mūsu organizācijas pieredze rāda, ka bez kvalitatīvas informācijas aprites nav iedomājama savstarpējas cieņas atbilstoša līdzdalība. Projekta ietvaros mēs pilnveidosim www.apeirons.lv par unikālas informācijas krātuvi, kas nodrošinās visu nepieciešamo informāciju ar pēdējiem jaunumiem, kas nepieciešami, lai varētu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Izmantojot jaunās Interneta tehnoloģijas (Twitter, Youtube u.c.) un sociālos tīklus pozicionēsim izveidoto mājas lapu kā pieejamu resursu. Tā kā apvienības darbinieki un biedri jau piedalās dažādās darba grupās un sanāksmēs, kas skar cilvēku ar invaliditāti sfēru, tad arī informācija par valsts un pašvaldību darba grupu virzību un lēmumiem būs publiski pieejama. No vienas puses tas palīdzēs citiem interesentiem un NVO izsekot līdzi sfēras aktualitātēm, kā arī „neizdomāt divriteni no jauna”, kā arī darba grupu virzītājiem liks daudz nopietnāk attiekties pret saviem darba pienākumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Lielākais uzsvars tiek likts nevis uz lēmumu pieņemšanas procesa stiprināšanu, kas organizācijā ir attīstīts un jau notiek, bet tieši uz informatīvās vides veidošana, kas pastiprina procesa kvalitāti. Tas viennozīmīgi veicinās organizācijas kapacitāti un attīstīs jaunus veidus, prasmes un iemaņas projekta mērķa sasniegšanai. Tāpat projekta ietvaros attīstīsim Apeirons Video ziņu raidījumus, kā arī Pozitīvo stāstu sēriju, lai iedrošinātu un motivētu cilvēkus ar invaliditāti aktīvākai dzīves pozīcijai un līdzdalībai lēmumu pieņemšanā. Īpaši nozīmīgs projekts ir tieši šajā laikā, kad Latvija ir ratificējusi ANO konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām” un nevalstiskajām organizācijām ir jāiesaistās dažādos lēmumu pieņemšanas procesos.

Результаты проекта: Projekta tiešā mērķauditorija bija nodibinājuma biedri un citu 100 NVO biedri. Projekta ietvaros tika noorganizēti 4 reģionālie forumi, kuros kopumā piedalījās 126 dalībnieki. Šo forumu tēmas bija saistītas ar cilvēku ar invaliditāti problēmu risināšanu - nodarbinātības, vides pieejamības, IT tehnoloģiju izmantošanas un bērnu ar invaliditāti problēmu risināšanai. Papildus minētajam tika noorganizēti 4 reģionālie forumi, kuros kopumā piedalījās 130 dalībnieki. Šo forumu tēmas bija līdzīgas nacionālo forumu tēmām - tūrisms Latvijā un Salacgrīvā; brīvprātīgo darbs; starptautiskā cilvēkiem ar invaliditāti diena un vides pieejamības nodrošināšanas rīcības programmas īstenošana Liepājā atbilstoši universālā dizaina principam. Lai piesaistītu sabiedrības uzmanību cilvēku ar invaliditāti problēmu risināšanai projekta ietvaros tika sagatavoti 24 dažādi stāsti par 24 dažādiem cilvēkiem ar invaliditāti. Šie stāsti tika arī nofilmēti 24 sižetos. Stāsti un sižeti ir pieejami nodibinājuma mājas lapā www.apeirons.lv. Nodibinājums pēc projekta noslēgšanās turpina iesākto virzienu - raksta un filmē cilvēku ar invaliditāti dzīvi. Projekta ietvaros nodibinājums pilnveidoja savu mājas lapu www.apeirons.lv, izveidojot divas jaunas sadaļas "Blogi" un "Jaunumi no Saeimas". Projekta laikā nodibinājuma biedri ir veikuši 84 ierakstus dažādos blogos.
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2011-12-08
ESF финансирование: 30 376.09 EUR / 21 348.44 LVL;
  • ESF финансирование: 28 249.77 EUR / 19 854.05 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 126.32 EUR / 1 494.39 LVL;
ESF награждено: 30 376.10 EUR / 21 348.44 LVL;
  • ESF награждено: 28 249.77 EUR / 19 854.05 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 126.33 EUR / 1 494.39 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/066
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”"
Дата начала проекта: 01.09.2010.
Дата окончания проекта: 31.08.2011.
Юридический адрес: Valdemāra iela 38, k.1, Rīga, LV-1010
Tелефон: 67299277
Факс: 67299277
Cтатус: проект осуществлён