esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Programma biedrības „Lord PR” līdzdalības celšanai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrība „Lord PR” īstenos projektu laika posmā no 2010. gada 1 septembra līdz 2011. gada 31. jūlijam Rīgā. Projekts risinās Biedrības „Lord PR” problēmas – biedru un darbinieku nepietiekamas zināšanas un vāju tehnisku kapacitāti, lai efektīvi līdzdarbotos politikas veidošanā. Projekta mērķis ir biedrības biedru un darbinieku līdzdalības paaugstināšana politisko lēmumu pieņemšanas procesā un inovatīva publiskā pakalpojuma attīstība. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1.Apmācības par Biedrības biedru un darbinieku līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos. 2. Ārvalstu prakses izpēte Tallinā. 3. Ārvalstu prakses izpēte Briselē. 4. Metodiska materiāla izstrāde par sabiedrības līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos. 5. Interneta portāla veidošana sabiedrības interešu aizstāvībai caur e-vidi. 6. Noslēguma konference Biedrības un citu NVO biedru un darbinieku līdzdalībai lēmumu pieņemšanas un sabiedrības interešu aizstāvības procesos.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija biedrības biedru un darbinieku līdzdalības paaugstināšana politisko lēmumu pieņemšanas procesā un inovatīva publiskā pakalpojuma attīstība. Projekta ietvaros minētais mērķis ir sasniegts, jo tā ietvaros tika noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Tallinu un Briseli, kurā piedalījās 2 biedrības biedri. Šo pieredzes apmaiņas braucienu mērķis bija iegūt informāciju par inovatīviem e-vides pakalpojumiem, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, un kādas metodes izmanto NVO lēmumu pieņemšanas procesos ārvalstīs, kuras varētu pārņemt biedrība savā praksē. Projekta tiešā mērķauditorija bija 20 biedrības biedri, kuri tika apmācīti par sabiedrības līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos. Papildus šai auditorijai projekta ietvaros tika piesaistīti citi 16 dažādu organizāciju pārstāvji - kopumā 52 pārstāvji - kuri piedalījās projekta noslēguma konferencē, kurā tika prezentēti projekta rezultāti un jaunizveidotais portāls www.peticija.lv. Papildus minētajam projekta ietvaros tika izdots buklets un nofilmēta filma "Veido politiku!". To mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību dažādos politikas un cita veida (piemēram, māju namapsaimniekotāju) lēmumu pieņemšanas procesos - mācot un stāstot kā to visefektīvāk izdarīt. Viens instrumentiem tiek piedāvāts izmantot projekta ietvaros izveidoto portālu www.peticija.lv, kurā jebkurš pilsonis var reģistrēt savu petīciju un pārējie reģistrētie lietotāji var tai pievienoties. Tādējādi atbalstītās petīcijas tiks iesniegtas organizācijai, pret kuru tā ir sagatavota.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2012-01-10
Projekta kopējais finansējums: 26 032.35 EUR / 18 295.64 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 210.08 EUR / 17 014.94 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 822.27 EUR / 1 280.70 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 26 032.35 EUR / 18 295.64 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 210.09 EUR / 17 014.95 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 822.26 EUR / 1 280.69 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/082
Projekta īstenotājs: Biedrība „Lord PR”
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Zilupes iela 22-53, Rīga, LV-1019
Telefons: 26873416
Fakss: nav norādīts
Statuss: Pabeigts

Metodikas, rokasgrāmatas, vadlīnijas

rokasgrāmata "Veido politiku!"