esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


„Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā”

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Iesniegtā projekta mērķis ir veicināt Latvijas Cilvēku ar invaliditāti līdzdalību Eiropas Savienības sadarbības tīklojumā – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumā (EDF), tādējādi nodrošinot informācijas apmaiņu un aktīvu līdzdalību visos Eiropā notiekošajos procesos invaliditātes jomā. Projekta tiešā mērķa grupa būs 31 cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām NVO, kas ir SUSTENTO dalīborganizācijas vai arī ar to sadarbojas. Visas šīs organizācijas pārstāv cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām intereses un ir ieinteresētas turpināt savu darbību arī ES līmenī. Projekta realizācijas laikā – Rīgā tiks tulkota dažāda veida ar invaliditāti saistīta informācija, kā arī organizēti 6 informatīvi izglītojoši semināri un viens noslēguma seminārs. Papildus notiks viens seminārs Latgalē, tā dodot iespēju uzzināt šo informāciju 20 dalībniekiem šajā attālajā Latvijas vietā. Tieši šobrīd, kad Latvija atrodas krīzes situācijā ir ārkārtīgi svarīgi veicināt ciešāku dažādu valstu NVO saskari tā ceļot to kapacitāti, papildus tā ir iespēja reāli ietekmēt ES politiku, kas caur regulām un direktīvām atkal atspoguļojas Latvijas likumdošanā

Project results: Projekta mērķis - veicināt Latvijas Cilvēku ar invaliditāti līdzdalību Eiropas Savienības sadarbības tīklojumā – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumā (EDF), tādējādi nodrošinot informācijas apmaiņu un aktīvu līdzdalību visos Eiropā notiekošajos procesos invaliditātes jomā, ir sasniegts. Projekta tiešā mērķa grupa bija 31 cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām NVO, kas ir SUSTENTO dalīborganizāciju pārstāvji vai arī ar to sadarbojas. Visas šīs organizācijas pārstāvēja cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām intereses un ir ieinteresētas turpināt savu darbību arī ES līmenī. Projekta realizācijas vietā – Rīgā noorganizēti 6 informatīvi izglītojoši semināri un viens noslēguma seminārs. Papildus seminārs notika Latgalē. Pēc projekta realizācijas cilvēku ar invaliditāti NVO ieguva jaunu kapacitāti darbā ar ES dokumentiem un jautājumiem invaliditātes jomā. Iegūtās zināšanas un prasmes tiks izmantotas ļoti ilglaicīgi, ļaujot Latvijas cilvēkiem būt aktīvāk iesaistītiem un vairāk piederīgiem Eiropas Savienībai. Projekta laikā tika izplatīta Latvijā vēl nebijusi informācija par ES darbību invaliditātes jomā. Organizācijas kapacitātei pieaugot, pieaug arī iespējas nodrošināt projekta ilglaicīgumu finansējumam beidzoties.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2012-01-19
ESF Funding: 25 183.58 EUR / 17 699.12 LVL;
  • ESF Funding: 23 420.74 EUR / 16 460.19 LVL;
  • ESF private funding: 1 762.84 EUR / 1 238.93 LVL;
Total ESF spent: 25 183.58 EUR / 17 699.12 LVL;
  • ESF spent: 23 420.74 EUR / 16 460.19 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 762.84 EUR / 1 238.93 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Start date of project: 01.10.2010.
Project finish date: 30.09.2011.
Legal address: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
Phone: 67590437
Fax: 67802546
Status: Pabeigts