Начало

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālās partnerības attīstības veicināšana Zemgales plānošanas reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Sociālā partnerība ir iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšanās politikas veidošanas procesos, lai panāktu konkrētai sociālai grupai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu. Politiskās līdzdalības līmeni valstī raksturo divi rādītāji: iedzīvotāju piedalīšanās referendumos un vēlēšanās, kā arī iesaistīšanās politikas veidošanas procesos. Projektā tiks izglītoti NVO biedri Zemgales plānošanas reģionā, veicinot reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstinot sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, tādejādi tiks sasniegts 1.5.2.2. aktivitātes mērķis: „Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešanā”. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt aktīvu un kvalitatīvu Zemgales plānošanas reģiona NVO līdzdalību valsts, plānošanas reģiona, pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.

Результаты проекта: Projekta ietvaros tika izstrādāta Sociālās partnerības programma Jelgavas nevalstiskajām organizācijām - programma veicinās Jelgavas pilsētas NVO sociālās partnerības principa (NVO-pašvaldība) nodrošināšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes un lēmuma pieņemšanas procesos. Tika noorganizēt trīs apmācību semināri (Jelgavā, Jēkabpilī, Aizkrauklē) sadarbības partneru biedriem un to darbiniekiem par iespējām iesaistīties visu līmeņu (valsts, reģiona, vietējais) normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādes un apstiprināšanas procesos. Latvijas Pilsoniskā Alianse projektā tika iesaistīta kā partneris, kas veica nepieciešamās konsultācijas sociālās partnerības tālākajām aktivitātēm, kas saistītas ar reģiona pārstāvniecību NVO un Ministru Kabineta sadarbības memoranda darbā. Projekta noslēgumā sagatavotas vēstules un veiktas pārrunas ar Zemgales NVO Centra partnerorganizācijām par pievienošanos NVO un MK sadarbības memorandam. Projekta rezultātā veicināta aktīva un kvalitatīva Zemgales plānošanas reģiona NVO līdzdalība valsts, plānošanas reģiona, pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Zemgales reģions
Последние изменения: 2012-01-09
ESF финансирование: 19 492.23 EUR / 13 699.22 LVL;
  • ESF финансирование: 18 127.79 EUR / 12 740.28 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 364.44 EUR / 958.93 LVL;
ESF награждено: 19 492.23 EUR / 13 699.22 LVL;
  • ESF награждено: 18 127.78 EUR / 12 740.28 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 364.45 EUR / 958.94 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/117
Исполнитель проекта: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Партнер: Biedrība „Aizkraukles rajona partnerība”,Biedrība „Jēkabpils NVO atbalsta centrs”,Biedrība „CARITAS”,Latvijas Pilsoniskā alianse,Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”
Дата начала проекта: 01.10.2010.
Дата окончания проекта: 30.09.2011.
Юридический адрес: Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
Tелефон: 63021910, 29802373
Факс: 63021910
Cтатус: проект осуществлён