esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis: 1. Stiprināt RLB kapacitāti, nodrošinot darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un veicināt sniegto publisko pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai. 2. RLB administratīvās kapacitātes stiprināšana, tās izglītošana, sekmējot dalību ES politikas instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības pasākumu īstenošanā. 3. Nodrošināt RLB pārstāvniecību Latvijas un ES sadarbības tīklos, lai efektīvi līdzdarbotos kultūrpolitikas procesos, sekmējot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti. Projekta tiešā mērķa grupa: „Rīgas Latviešu biedrības” biedri un darbinieki. Projekta īstenošanas laiks ir 9 mēneši, kuru laikā tiks nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas standartu izstrāde un ieviešana, RLB nepieciešamo resursu apzināšana, izzinātas filantropijas dažādās iespējas, rīkots atvērto durvju dienas pasākums. Pasākumi stiprinās cilvēkresursu kapacitāti, lai nodrošinātu aktīvu mērķa grupas līdzdalību kultūrpolitikas procesos, sekmējot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - stiprināt Rīgas Latviešu biedrības (RLB) kapacitāti, nodrošinot darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un veicināt sniegto publisko pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai, stiprināt RLB administratīvo kapacitāti, veikt izglītošanu, sekmējot dalību ES politikas instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības pasākumu īstenošanā un RLB pārstāvniecības nodrošināšanā Latvijas un ES sadarbības tīklos, ir sasniegts. Projekta tiešā mērķa grupa: „Rīgas Latviešu biedrības” biedri, darbinieki un brīvprātīgie - 200 personas, ir sasniegta. Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas standartu izstrāde un ieviešana, RLB nepieciešamo resursu apzināšana, izzinātas filantropijas iespējas, rīkots atvērto durvju dienas pasākums, notikusi pieredzes apmaiņa biedrībā "Es Latgalei", veikti starptautiskās sadarbības pasākumi: biedrības darbinieki piedalījušies "Europa Nostra" starptautiskā kongresā Lisabonā, pieredzes apmaiņas braucienā uz Liebritāniju, organizāciju The National Trust. RLB ir iekļāvusies "Europa Nostra" un "Interpret Europe" starptautiskās sadarbības tīklos, noslēdzot sadarbības līgumus. Projekta ietvaros tika pilnveidota RLB māajslapa www.rlb.lv, izdoti kvalitātēs vadības standarti, vēstures materiālu izglīotojoši izziņošs buklets, brošūra par projekta īstenošanu, informācijas apmaiņas baneris.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-17
Projekta kopējais finansējums: 26 650.56 EUR / 18 730.12 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 537.17 EUR / 17 244.82 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 113.39 EUR / 1 485.30 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 26 650.56 EUR / 18 730.12 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 537.18 EUR / 17 244.83 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 113.38 EUR / 1 485.29 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/029
Projekta īstenotājs: Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 30.09.2012.
Īstenošanas vieta: Merķeļa iela 13, Rīga
Juridiskā adrese: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Telefons: 67358550
Fakss: 67358566
WWW adrese: http://www.rlb.lv
Statuss: Pabeigts