esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sievietes un bērna drošība – Latvijas dzīvotspējas pamats

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta „Sievietes un bērna drošība – Latvijas dzīvotspējas pamats” mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu sieviešu, jauniešu un krīžu centru līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ieguldījumu starptautisku tīklu darbībā, lai novērstu vardarbību pret bērnu un sievieti, veicinātu Latvijas ekonomisko un sociālo izaugsmi. Mērķa grupas: Centrs „Marta”, tā biedru organizācijas, jauniešu organizācijas un krīžu centri. Aktivitātes: 1) Kapacitātes celšana, organizējot 7 zināšanu pārneses darbnīcas. 2) Aktīva un kvalitatīva līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos. Aktualitāte: Daudzām Latvijas organizācijām ikdienā strādājot, lai uzlabotu sieviešu un bērnu situāciju, nav kapacitātes un līdz ar to pieejas lēmumu pieņemšanas procesam. Tādejādi lēmumu pieņemšanas process zaudē zināšanas par reālo situāciju un zaudējumiem šajā sakarā. Netiek izstrādāti vēlamākie risinājumi situācijas uzlabošanai trūkstošās ekspertīzes rezultātā. Par to liecina valsts mēroga statistikas un pētījumu trūkums par vardarbību pret sievieti un bērnu. Sagaidāmie rezultāti: Centrs „Marta”, tā 24 biedru organizācijām, tai skaitā sieviešu organizācijas, 9 jauniešu organizācijas un 7 krīžu centri paaugstinājuši savu kapacitāti un ieguldījuši ekspertīzi lēmumu pieņemšanā.

Результаты проекта: Projektā īstenotas zināšanu pārneses darbnīcas biedriem un jauniešu organizāciju vadītājiem, norisinājusies interaktīva pieredzes pārneses darbnīca – nometne Atašienes pagastā, notikušas stratēģiskās dienas darbiniekiem un brīvprātīgiem. Biedrības eksperti iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos, darbojoties gan dažādās ministriju, Saeimas u.c. darba grupās, gan sniedzot atzinumus. Turpināta, veicināta dalība starptautiskās organizācijās/ tīklos. Kopumā projekta ietvaros iesaistītas 35 nevalstiskās organizācijas. Projektā stiprināta ne tika biedrības, bet arī biedru organizāciju kapacitāte, sekmēts kvalitatīvs nevalstisko organizāciju līdzdalības process.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2013-02-19
ESF финансирование: 34 130.67 EUR / 23 987.17 LVL;
  • ESF финансирование: 31 424.11 EUR / 22 084.99 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 706.56 EUR / 1 902.18 LVL;
ESF награждено: 34 130.68 EUR / 23 987.18 LVL;
  • ESF награждено: 31 424.11 EUR / 22 084.99 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 706.57 EUR / 1 902.19 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/082
Исполнитель проекта: Resursu centrs sievietēm „Marta”
Партнер: Biedrība „Lauku sieviešu klubs DORE”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: -
Юридический адрес: Brīvības 183/2-30, Rīga, LV-1012
Tелефон: 6 7378539; 29264898
Факс: 6 7378538
www: http://www.marta.lv
Cтатус: проект осуществлён