esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Lietišķo sieviešu apvienības administratīvās kapacitātes celšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta „Lietišķo sieviešu apvienības administratīvās kapacitātes celšana” mērķis ir radīt priekšnoteikumus apvienības un tās biedru organizāciju aktīvai līdzdalībai politikas plānošanas un ieviešanas procesā attiecībā uz sievietes līdztiesību veicināšanu uzņēmējdarbības vidē.’ Projekta tiešā mērķa grupa ir 20 apvienības biedres, t.sk., no apvienības reģionālajām biedru organizācijām, kas ir izrādījušas iniciatīvu savai aktīvai līdzdalībai politikas veidošanas procesā sieviešu stāvokļa uzlabošanai Latvijā, līdz ar to projektu realizē gan apvienība, gan četras tās biedru organizācijas, kas vienlaikus ir arī projekta sadarbības partneri reģionos – Tukumā, Ventspilī, Daugavpilī un Ludzā. Projekts tiek īstenots sešu mēnešu ilgumā Rīgā, Latgalē un Kurzemē. Projekta ietvaros ir paredzētas četras aktivitātes – nepieciešamās biedru apmācības, lai nodrošinātu viņu kvalitatīvu un aktīvu līdzdalību politikas veidošanā; dalība Eiropas līmeņa sadarbības tīkla konferencē Itālijā; inovatīvu pakalpojumu „Sieviešu Akadēmija” un „Mentoringa programma” izstrāde. Esošās ekonomiskās krīzes rezultātā eksperti visā pasaulē uzsver nepieciešamību motivēt privātpersonas veidot savu uzņēmējdarbību. Diemžēl Latvijā ir ne tikai mazākais uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (par 50% mazāks kā vidēji Eiropā), bet arī pētījumos norādīts – sieviešu uzņēmējdarbība reālajā dzīvē ir daudz zemākā aktivitātes līmenī, jo trūkst atbalsta mehānismu šai mērķa grupai. Līdz ar to šī projekta uzdevums ir radīt rīkus, kā veidot efektīvāku un mērķtiecīgāku politiku, lai Latvija pēc iespējas ātrāk atgrieztos no recesijas uz ekonomikas attīstības ceļa. Projekta rezultātā plānots, ka piecas nevalstiskās organizācijas būs ieguvušas gan zināšanas, gan pieredzi, kā veiksmīgāk veidot un piedalīties politikas veidošanas procesā, kā arī tiks izstrādāti inovatīvi publiskie pakalpojumi, lai tos jau 2012.gadā ieviestu piecās Latvijas pilsētās.

Projekta rezultāti: Projekta „Lietišķo sieviešu apvienības administratīvās kapacitātes celšana” mērķis bija radīt priekšnoteikumus apvienības un tās biedru organizāciju aktīvai līdzdalībai politikas plānošanas un ieviešanas procesā attiecībā uz sievietes līdztiesību veicināšanu uzņēmējdarbības vidē. Projekta tiešā mērķa grupa bija 21 apvienības biedres, t.sk., no apvienības reģionālajām biedru organizācijām, kas ir izrādījušas iniciatīvu savai aktīvai līdzdalībai politikas veidošanas procesā sieviešu stāvokļa uzlabošanai Latvijā, līdz ar to projektu realizē gan apvienība, gan četras tās biedru organizācijas, kas vienlaikus ir arī projekta sadarbības partneri reģionos – Tukumā, Ventspilī, Daugavpilī un Ludzā. Projekta ietvaros tika īstenotas četras aktivitātes – nepieciešamās biedru apmācības, lai nodrošinātu viņu kvalitatīvu un aktīvu līdzdalību politikas veidošanā; dalība Eiropas līmeņa sadarbības tīkla konferencē Itālijā; 2 inovatīvu pakalpojumu „Sieviešu Akadēmija” un „Mentoringa programma” izstrāde.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzeme,Latgale,Rīga,Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2015-06-27
Projekta kopējais finansējums: 17 523.54 EUR / 12 315.61 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 16 133.92 EUR / 11 338.98 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 389.62 EUR / 976.63 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 531.97 EUR / 17 943.97 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 23 507.30 EUR / 16 521.02 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 024.67 EUR / 1 422.95 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/083
Projekta īstenotājs: Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Sadarbības partneris: BIEDRĪBA „LATGALES LIETIŠĶO SIEVIEŠU APVIENĪBA”,BIEDRĪBA „ TUKUMA ASPAZIJAS„,Biedrība „Vassa”,Biedrība „Goliševas saules stars”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Lāčplēša iela 13, Rīga, LV-1050, Latvija
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 13, Rīga, LV-1010
Telefons: 67283999
Fakss: 67283999
WWW adrese: http://www.lbwa.lv
Statuss: Pabeigts