esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Mazpulku attīstības gads

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Mazpulki” līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un darba ar jaunatni īstenošanā valstī un novadu pašvaldībās, kā arī aktivizēt organizācijas dalību Eiropas Lauku jaunatnes organizāciju sadarbības tīklā. Projekta laikā notiks 90 mazpulku vadītāju un 90 mazpulku dalībnieku apmācība 6 Latvijas vietās, tiks sagatavota un izdota Mazpulka vadītāja rokasgrāmata, uzlabota Mazpulku mājas lapa, izveidota organizācijas datu bāze un informatīvi materiāli biedrības popularizēšanai sabiedrībā. Mazpulku padomes aktīvisti gada laikā izstrādās Latvijas Mazpulku programmu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām jaunatnes politikas īstenošanā, sagatavos koncepciju Latvijas jaunatnes organizāciju centra izveidei Saulesdārzā, piedāvās plašu sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības iespēju programmu visiem organizācijas biedriem un sadarbības partneriem. Projekts stiprinās Latvijas Mazpulku kā nacionāla mēroga organizācijas dzīvotspēju un veicinās bērnu un jauniešu iesaistīšanos pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Project results: Projektā plānotās aktivitātes ir ieviestas veiksmīgi- noorganizēti 6 apmācību semināri 91 vadītājam un 90 mazpulku valdes pārstāvjiem Krustpilī, Tumē, Rēzeknē, Druvā un Rīgā par tādām tēmām kā darbs ar jaunatni pašvaldībā, neformālās izglītības metodes, jauniešu iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā, vietējās un starptautiskās sadarbības iespējas, organizācijas tēla veidošana, noorganizēta diskusija ar politiķiem " Kā stiprināt jaunatnes organizācijas Latvijā? " ,sagatavota Latvijas Mazpulku sadarbības programma un koncepcija, izstrādāta un izdota "Mazpulku vadītāju rokasgrāmata" , izstrādāta Sabiedrisko attiecību programma, darbojas Mazpulku datu bāze, kurā reģistrēti 2173 mazpulcēni un 128 mazpulku vadītāji un apkopota informācija par mazpulcēnu izstrādātajiem projektiem, izstrādāta Latvijas Mazpulku starptautisko attiecību programma 2012.un 2013.gadam, uzlabota mazpulku mājas lapa www.mazpulki.lv, sagatavoti 2 bukleti, noorganizēta noslēguma konference "Jaunieši-Latvijas vērtība!?" .
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2013-02-05
ESF Funding: 35 272.65 EUR / 24 789.76 LVL;
  • ESF Funding: 32 475.54 EUR / 22 823.94 LVL;
  • ESF private funding: 2 797.11 EUR / 1 965.82 LVL;
Total ESF spent: 35 272.65 EUR / 24 789.76 LVL;
  • ESF spent: 32 475.55 EUR / 22 823.95 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 797.10 EUR / 1 965.81 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/100
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Mazpulki”
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: -
Legal address: Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014
Phone: 29115267
Fax: 67557998
www: http://www.mazpulki.lv
Status: Pabeigts