esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Mazpulku attīstības gads

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Mazpulki” līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un darba ar jaunatni īstenošanā valstī un novadu pašvaldībās, kā arī aktivizēt organizācijas dalību Eiropas Lauku jaunatnes organizāciju sadarbības tīklā. Projekta laikā notiks 90 mazpulku vadītāju un 90 mazpulku dalībnieku apmācība 6 Latvijas vietās, tiks sagatavota un izdota Mazpulka vadītāja rokasgrāmata, uzlabota Mazpulku mājas lapa, izveidota organizācijas datu bāze un informatīvi materiāli biedrības popularizēšanai sabiedrībā. Mazpulku padomes aktīvisti gada laikā izstrādās Latvijas Mazpulku programmu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām jaunatnes politikas īstenošanā, sagatavos koncepciju Latvijas jaunatnes organizāciju centra izveidei Saulesdārzā, piedāvās plašu sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības iespēju programmu visiem organizācijas biedriem un sadarbības partneriem. Projekts stiprinās Latvijas Mazpulku kā nacionāla mēroga organizācijas dzīvotspēju un veicinās bērnu un jauniešu iesaistīšanos pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Результаты проекта: Projektā plānotās aktivitātes ir ieviestas veiksmīgi- noorganizēti 6 apmācību semināri 91 vadītājam un 90 mazpulku valdes pārstāvjiem Krustpilī, Tumē, Rēzeknē, Druvā un Rīgā par tādām tēmām kā darbs ar jaunatni pašvaldībā, neformālās izglītības metodes, jauniešu iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā, vietējās un starptautiskās sadarbības iespējas, organizācijas tēla veidošana, noorganizēta diskusija ar politiķiem " Kā stiprināt jaunatnes organizācijas Latvijā? " ,sagatavota Latvijas Mazpulku sadarbības programma un koncepcija, izstrādāta un izdota "Mazpulku vadītāju rokasgrāmata" , izstrādāta Sabiedrisko attiecību programma, darbojas Mazpulku datu bāze, kurā reģistrēti 2173 mazpulcēni un 128 mazpulku vadītāji un apkopota informācija par mazpulcēnu izstrādātajiem projektiem, izstrādāta Latvijas Mazpulku starptautisko attiecību programma 2012.un 2013.gadam, uzlabota mazpulku mājas lapa www.mazpulki.lv, sagatavoti 2 bukleti, noorganizēta noslēguma konference "Jaunieši-Latvijas vērtība!?" .
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2013-02-05
ESF финансирование: 35 272.65 EUR / 24 789.76 LVL;
  • ESF финансирование: 32 475.54 EUR / 22 823.94 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 797.11 EUR / 1 965.82 LVL;
ESF награждено: 35 272.65 EUR / 24 789.76 LVL;
  • ESF награждено: 32 475.55 EUR / 22 823.95 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 797.10 EUR / 1 965.81 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/100
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Mazpulki”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: -
Юридический адрес: Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014
Tелефон: 29115267
Факс: 67557998
www: http://www.mazpulki.lv
Cтатус: проект осуществлён

Справочники

Mazpulku vadītāja rokasgrāmata