esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir stiprināt projekta partneru līdzdalības kapacitāti ĢMO aprites politikas jautājumos, kā arī administratīvo kapacitāti inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā un kvalitātes standartu izstrādē un ieviešanā. Projekta mērķa grupas ir „Zemes draugi”, Latvijas Viesnīcu un Restorānu asociācijas un Vides izglītības fonda, Vides aizsardzības kluba un Alianses ilgtspējīgai attīstībai darbinieki un biedri. Projekta iesniedzējs - „Zemes draugi”, partneri - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” un Vides izglītības fonds. Projekta norises vieta ir visa Latvija un īstenošanas laiks - 12 mēneši. Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: (*) pētījums par alternatīvām ĢMO lopbarībai; (*) rīcības plāns ĢMO lopbarības jautājuma politiskai risināšanai (*) iniciatīvas „Brīvs no ĢMO” kvalitātes standartu izstrāde un ieviešana; (*) 3 LVRA darbinieku un 5 ZD brīvprātīgo apmācība par „Brīvs no ĢMO” dalībnieku pārbaužu veikšanu; (*) 50 LVRA biedru apmācība par pievienošanos „Brīvs no ĢMO”; (*) dalība „GMO-free” konferencē un Eiropas Zemes draugu Pārtikas un lauksaimniecības programmas sanāksmēs.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija stiprināt projekta partneru līdzdalības kapacitāti ĢMO aprites politikas jautājumos, kā arī administratīvo kapacitāti inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā un kvalitātes standartu izstrādē un ieviešanā. Projektā tika iesaistītas 11 NVO 54 biedri. Projekta laikā tika sasniegts izvirzītais mērķis, jo īstenojot projekta aktivitātes sasniegti šādi rezultāti: 1) veikts pētījums par "GMO nesaturošas lopbarības alternatīvām", kas iespiests 100 eks. un tā kopsavilkums - 150 eks.; 2) 24.04.2012. 1 biedrs piedalījās konferencē "Suistanable NON-GMO Soy" Londonā. Šajā konferencē tika iegūta informācija par ĢMO nesaturošas lopbarības alternatīvām, kas vēlāk tika izmantota iepriekšminētā pētījuma veikšanā, iegūti sadarbības kontakti; 3) izstrādāts inovatīvs pakalpojums "Brīvs no ĢMO" - tā ietvaros izstrādāts pakalpojuma nolikums, 4 vadlīnijas (sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārtikas ražotājiem, pārtikas tirgotājiem, un izglītības un publiskajām iestādēm) un viena kontroles procedūra visām šīm 4 nozarēm kopīgi. Papildus visas organizācijas, kas vēlēsies pievienoties inovatīvajam pakalpojumam, parakstīs sadarbības līgumu. Šis dokuments arī tiek minēts kā viens no rezultātiem. Šo dokumentu izstrādē tika pieaicināti nozaru eksperti un konsultanti, kā arī tika analizēta un tulkota Austrijas un Vācijas pieredze; 4) pēc trešajā punktā jaunā pakalpojuma izstrādes tika veikta procedūru testēšana - veiktas kopumā 20 pārbaudes visās 4 nozarēs: 14 pārbaudes sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, 3 - izglītības iestādēs; 2 - pārtikas ražotāju iestādēs un 2 - tirgotāju uzņēmumos; 5 apmācīti sadarbības partnera LVRA 7 darbinieki un 23 biedri un 23 projekta īstenotāja biedri par jauno inovatīvo pakalpojumu; 6)prezentēti pētījuma rezultāti Zemkopības ministrijā. Pasākumā piedalījās 49 dalībnieki; 7) piedalījušies 3 starptautiskos pasākumos: 2 Eiropas Zemes draugu Pārtikas un lauksaimniecības sanāksmēs un 1 ĢMO brīvo reģionu konferencē; 8) projekta laikā bijušas kopumā 7 publikācijas www.brivsnogmo.lv, www.hotels-restaurants.lv un www.zemesdraugi.lv, izsūtīta 1 preses relīze populārākajām ziņu aģentūrā “LETA”, BNS, nacionālajiem TV, radio, interneta medijiem un presēm. 07.12.2012. piedalījušies Latvijas radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmais" par tēmu " Vai Latvija var sevi nodrošināt ar ĢMO -brīvu lopbarību?" un bijusi 1 publikācija laikrakstā Neatkarīgā rīta avīze 22.11.2012. " Pēta, kā pabarot bez ĢMO". Projekta īstenotājs informēja, ka projekta laikā veiktais pētījums pavēris plašas diskusijas sabiedrībā (starp lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem) par tēmu, vai Latvijā ir izdevīgi ražot pārtikas produktus, kas nesatur ĢMO. Tādējādi paplašinot potenciālo jaunā inovatīvā pakalpojuma " Brīvs no ĢMO" klientu loku, tajā iesaistot arī lauksaimniekus. Šobrīd jau līdzdalībā lēmumu pieņemšanā ir iesaistījušās Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides konsultatīvā padome un citas NVO. Līdz ar to var secināt, ka inovatīvais pakalpojums sasniegs plašu auditoriju, jo arī pasaulē kļūst aizvien populārāk pārtikā lietot produktus, kas nesatur ĢMO.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2013-04-15
ESF финансирование: 23 892.19 EUR / 16 791.53 LVL;
  • ESF финансирование: 21 997.56 EUR / 15 459.97 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 894.63 EUR / 1 331.55 LVL;
ESF награждено: 23 892.21 EUR / 16 791.54 LVL;
  • ESF награждено: 21 997.56 EUR / 15 459.97 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 894.65 EUR / 1 331.57 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/107
Исполнитель проекта: Biedrība „Zemes draugi”
Партнер: Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija,Vides izglītības fonds
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Margrietas iela 16-3, Rīga
Юридический адрес: 11.novembra krastmala 35-78, Rīga, LV-1050
Tелефон: 26827053
Факс: -
www: http://www.zemesdraugi.lv
Cтатус: проект осуществлён