esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekts ir vērsts uz sabiedrības interešu aizstāvību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Projekta mērķis ir palielināt Latvijas Dabas fonda (LDF) kapacitāti līdzdalībai normatīvo aktu bāzes izstrādē un pārraudzībā šādos dokumentos: 1) Lauku attīstības programma 2014.-2020. 2) Meža likums, 3) Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2011.-2020, kā arī informēt un iesaistīt sabiedrību dabas aizsardzībā ar portālā Dabasdati.lv palīdzību. Lai īstenotu nospraustos mērķus LDF aktīvi piedalīsies Lauku attīstības programmas uzraudzības komitejā, Meža Konsultatīvajā padomē, Saeimas komisiju sēdēs, ministriju sanāksmēs un Vides konsultatīvajā padomē. LDF komentēs normatīvo aktu projektus, sniegs priekšlikumus un atzinumus, kā arī lobēs ilgtspējīgas attīstības un dabas aizsardzības principu integrāciju jaunajos dokumentos. Ar portāla Dabasdati.lv starpniecību tiks izglītota un iesaistīta sabiedrība kā atgriezenisko saiti saņemot būtisku informāciju par jaunām aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm Latvijā. Projekts tiks īstenots 12 mēnešus, koordinēts LDF birojā, tā aktivitātes noritēs visā Latvijā.

Project results: Projektā plānotās aktivitātes ir īstenotas- Latvijas Dabas fonds (LDF) ir sniedzis 14 atzinums par normatīvo aktu projektiem, piedalījies 19 normatīvo aktu projektu izstrādes darba grupās,4 MK komitejas un MK sēdēs, noorganizēti 9 semināri un viens 3 dienu seminārs LDF darbinieku kvalifikācijas celšanai, sarīkotas 4 informatīvās sanāksmes, LDF pārstāvji piedalījušies 13 konsultatīvo padomju 31 sēdē, mājas lapā publicētas 14 vēstules dabas interešu aizstāvībai ar LDF ieteikumiem valsts institūcijām, aktīvi noritējusi komunikācija sociālajā portālā- twitter, LDF pārstāvji piedalījušies EEB valdes sēdē un ikgadējā sanāksmē, kā arī konferencē Briselē, seminārā par Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu un agrovides shēmām Polijā, ES Boreālā reģiona Natura 2000 bioģeogrāfiskajā seminārā Hamenlinna, Somijā,aktīvi publicētas ziņas Dabasdatos un sagatavoti 20 ilustrēti sugu noteicēji, veikti programmēšanas darbi, lai dabasdati.lv būtu pieejami angļu un krievu val., sagatavotas vairākas publikācijas žurnālam " GEO", 7 prese relīzes un noorganizēts projekta noslēguma seminārs.
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Whole Latvia
Last change: 2013-02-19
ESF Funding: 28 579.38 EUR / 20 085.70 LVL;
  • ESF Funding: 26 313.03 EUR / 18 492.90 LVL;
  • ESF private funding: 2 266.35 EUR / 1 592.80 LVL;
Total ESF spent: 28 579.38 EUR / 20 085.70 LVL;
  • ESF spent: 26 313.02 EUR / 18 492.90 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 266.36 EUR / 1 592.81 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/113
Project Promoter: Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Dzirnavu iela 73-2, Rīga
Legal address: Dzirnavu iela 73 - 2, Rīga, LV-1011
Phone: 67830999
Fax: 67830291
www: http://www.ldf.lv
Status: Pabeigts