esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana veicinot sociālo uzņēmējdarbību Latvijā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis – stiprināt nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” kapacitāti, ieviešot jaunu pakalpojumu, un veicināt sociālo uzņēmējdarbību pie NVO. Mērķa grupas – tiešā mērķa grupa ir nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” un „Latvijas Pašvaldību savienības” algoti darbinieki, aktīvas fiziskas personas iesaistījušās NVO darbā, netiešā mērķa grupa citu NVO darbinieki un biedri. Projekta īstenošanā iesaistītās puses – Nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds”, biedrības „Latvijas pašvaldību savienības” darbinieki un atbilstošas kvalifikācijas piesaistītās personas Norises vieta un īstenošanas laiks – 12 mēneši, Rīga Aktivitātes – Nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana, Sociālo uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatas izstrāde, Mācību materiālu sagatavošana par sociālo uzņēmumu veidošanu, darbību un vadību, Apmācības par sociālo uzņēmumu organizāciju projekta iesniedzēja darbiniekiem un sadarbības partnera pārstāvjiem, Konference par sociālo ekonomiku un uzņēmējdarbību, LR likumu monitorings no sociālās ekonomikas viedokļa. Konsultanta pakalpojumi juridiskos jautājumos, izstrādājot papildinājumus likumdošanā, Seminārs „Rīcībpolitikas veidošana”, NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana, Informatīvs seminārs par projekta rezultātiem nevalstiskām organizācijām, interesentiem. Pamatojums projekta aktivitātei – iespēja stiprināt NVO kapacitāti veidojot sociālos uzņēmumus. Sagaidāmie projekta rezultāti – stiprināta projekta iesniedzēja un sadarbības partnera kapacitāte, apmācīti 15 NVO darbinieki un biedri, izveidota kvalitātes sistēmas rokasgrāmata sociālajiem uzņēmumiem, izveidota un aprobēta mācību programma sociālo uzņēmumu veidošanai, noorganizēta konference par sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību un rīcībpolitikas veidošanu.

Project results: Projekta ietvaros izstrādāta sociālo uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, sagatavoti mācību materiāli par sociālo uzņēmumu veidošanu, darbību un vadību (tiesiskie aspekti, sociālie uzņēmumi Eiropas Savienībā, organizācijas vadība, finanšu vadība, mārketinga vadība, personāla vadība, sociālie uzņēmumi un LR nodokļi, produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības organizēšana un pārdošana) un novadītas apmācības projekta iesniedzēja darbiniekiem un sadarbības partnera pārstāvjiem. Projekta rezultātā tika veicināta sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā.
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Riga Region
Last change: 2013-02-22
ESF Funding: 34 235.80 EUR / 24 061.06 LVL;
  • ESF Funding: 31 520.88 EUR / 22 153.00 LVL;
  • ESF private funding: 2 714.92 EUR / 1 908.06 LVL;
Total ESF spent: 34 235.81 EUR / 24 061.06 LVL;
  • ESF spent: 31 520.87 EUR / 22 152.99 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 714.94 EUR / 1 908.07 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/132
Project Promoter: Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds”
Partner(s): Biedrība Latvijas Pašvaldību savienība
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Elizabetes iela 2, Rīga (Pasaules Tirdzniecības centrs)
Legal address: Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1340
Phone: 67039607
Fax: 67321770
www: http://www.biznesa-attistiba.lv
Status: Pabeigts