esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana veicinot sociālo uzņēmējdarbību Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis – stiprināt nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” kapacitāti, ieviešot jaunu pakalpojumu, un veicināt sociālo uzņēmējdarbību pie NVO. Mērķa grupas – tiešā mērķa grupa ir nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” un „Latvijas Pašvaldību savienības” algoti darbinieki, aktīvas fiziskas personas iesaistījušās NVO darbā, netiešā mērķa grupa citu NVO darbinieki un biedri. Projekta īstenošanā iesaistītās puses – Nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds”, biedrības „Latvijas pašvaldību savienības” darbinieki un atbilstošas kvalifikācijas piesaistītās personas Norises vieta un īstenošanas laiks – 12 mēneši, Rīga Aktivitātes – Nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana, Sociālo uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatas izstrāde, Mācību materiālu sagatavošana par sociālo uzņēmumu veidošanu, darbību un vadību, Apmācības par sociālo uzņēmumu organizāciju projekta iesniedzēja darbiniekiem un sadarbības partnera pārstāvjiem, Konference par sociālo ekonomiku un uzņēmējdarbību, LR likumu monitorings no sociālās ekonomikas viedokļa. Konsultanta pakalpojumi juridiskos jautājumos, izstrādājot papildinājumus likumdošanā, Seminārs „Rīcībpolitikas veidošana”, NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana, Informatīvs seminārs par projekta rezultātiem nevalstiskām organizācijām, interesentiem. Pamatojums projekta aktivitātei – iespēja stiprināt NVO kapacitāti veidojot sociālos uzņēmumus. Sagaidāmie projekta rezultāti – stiprināta projekta iesniedzēja un sadarbības partnera kapacitāte, apmācīti 15 NVO darbinieki un biedri, izveidota kvalitātes sistēmas rokasgrāmata sociālajiem uzņēmumiem, izveidota un aprobēta mācību programma sociālo uzņēmumu veidošanai, noorganizēta konference par sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību un rīcībpolitikas veidošanu.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros izstrādāta sociālo uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, sagatavoti mācību materiāli par sociālo uzņēmumu veidošanu, darbību un vadību (tiesiskie aspekti, sociālie uzņēmumi Eiropas Savienībā, organizācijas vadība, finanšu vadība, mārketinga vadība, personāla vadība, sociālie uzņēmumi un LR nodokļi, produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības organizēšana un pārdošana) un novadītas apmācības projekta iesniedzēja darbiniekiem un sadarbības partnera pārstāvjiem. Projekta rezultātā tika veicināta sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā.
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-22
Projekta kopējais finansējums: 34 235.80 EUR / 24 061.06 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 520.88 EUR / 22 153.00 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 714.92 EUR / 1 908.06 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 235.81 EUR / 24 061.06 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 520.87 EUR / 22 152.99 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 714.94 EUR / 1 908.07 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/132
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds”
Sadarbības partneris: Biedrība Latvijas Pašvaldību savienība
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Elizabetes iela 2, Rīga (Pasaules Tirdzniecības centrs)
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1340
Telefons: 67039607
Fakss: 67321770
WWW adrese: http://www.biznesa-attistiba.lv
Statuss: Pabeigts