esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana veicinot sociālo uzņēmējdarbību Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis – stiprināt nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” kapacitāti, ieviešot jaunu pakalpojumu, un veicināt sociālo uzņēmējdarbību pie NVO. Mērķa grupas – tiešā mērķa grupa ir nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” un „Latvijas Pašvaldību savienības” algoti darbinieki, aktīvas fiziskas personas iesaistījušās NVO darbā, netiešā mērķa grupa citu NVO darbinieki un biedri. Projekta īstenošanā iesaistītās puses – Nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds”, biedrības „Latvijas pašvaldību savienības” darbinieki un atbilstošas kvalifikācijas piesaistītās personas Norises vieta un īstenošanas laiks – 12 mēneši, Rīga Aktivitātes – Nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana, Sociālo uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatas izstrāde, Mācību materiālu sagatavošana par sociālo uzņēmumu veidošanu, darbību un vadību, Apmācības par sociālo uzņēmumu organizāciju projekta iesniedzēja darbiniekiem un sadarbības partnera pārstāvjiem, Konference par sociālo ekonomiku un uzņēmējdarbību, LR likumu monitorings no sociālās ekonomikas viedokļa. Konsultanta pakalpojumi juridiskos jautājumos, izstrādājot papildinājumus likumdošanā, Seminārs „Rīcībpolitikas veidošana”, NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana, Informatīvs seminārs par projekta rezultātiem nevalstiskām organizācijām, interesentiem. Pamatojums projekta aktivitātei – iespēja stiprināt NVO kapacitāti veidojot sociālos uzņēmumus. Sagaidāmie projekta rezultāti – stiprināta projekta iesniedzēja un sadarbības partnera kapacitāte, apmācīti 15 NVO darbinieki un biedri, izveidota kvalitātes sistēmas rokasgrāmata sociālajiem uzņēmumiem, izveidota un aprobēta mācību programma sociālo uzņēmumu veidošanai, noorganizēta konference par sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību un rīcībpolitikas veidošanu.

Результаты проекта: Projekta ietvaros izstrādāta sociālo uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, sagatavoti mācību materiāli par sociālo uzņēmumu veidošanu, darbību un vadību (tiesiskie aspekti, sociālie uzņēmumi Eiropas Savienībā, organizācijas vadība, finanšu vadība, mārketinga vadība, personāla vadība, sociālie uzņēmumi un LR nodokļi, produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības organizēšana un pārdošana) un novadītas apmācības projekta iesniedzēja darbiniekiem un sadarbības partnera pārstāvjiem. Projekta rezultātā tika veicināta sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā.
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2013-02-22
ESF финансирование: 34 235.80 EUR / 24 061.06 LVL;
  • ESF финансирование: 31 520.88 EUR / 22 153.00 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 714.92 EUR / 1 908.06 LVL;
ESF награждено: 34 235.81 EUR / 24 061.06 LVL;
  • ESF награждено: 31 520.87 EUR / 22 152.99 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 714.94 EUR / 1 908.07 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/132
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds”
Партнер: Biedrība Latvijas Pašvaldību savienība
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Elizabetes iela 2, Rīga (Pasaules Tirdzniecības centrs)
Юридический адрес: Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1340
Tелефон: 67039607
Факс: 67321770
www: http://www.biznesa-attistiba.lv
Cтатус: проект осуществлён