esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Šī projekta mērķis ir paaugstināt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā darbojošos NVO kapacitāti, veicinot to aktīvu un efektīvu līdzdalību kultūras politikas un izglītības satura plānošanas un ieviešanas procesos, kā arī pilnveidot to spējas piesaistīt finansējumu nozares attīstībai un sabiedriskā labuma publisko pakalpojumu sniegšanā. Projekta gaitā ir paredzēts veikt detalizētu pētījumu par nozares stāvokli – resursiem, problēmām un iespējām, kā arī ārvalstu pieredzi realizējot valsts un NVO sadarbību. Ar pētījumu rezultātiem un valsts kultūrpolitikas veidošanas mehānismu iepazīstināt visus valsts reģionus pārstāvošas mērķa grupas NVO; kopīgi izstrādāt rīcības plānu līdzdalībai nozares attīstībā, ko iespējams realizēt ar MK noslēgtā sadarbības Memoranda ietvaros Sniegt atbalstu mērķa grupas NVO finansējuma piesaistē, kā arī sagatavot nozares attīstībai nozīmīgu publisko pakalpojumu izstrādi.

Projekta rezultāti: Laikā no 2012.gada marta līdz 2012.gada novembrim „Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība” sadarbībā ar tradicionālās kultūras biedrību „Aprika” un „ Tautas muzikantu biedrību” īstenoja Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā.” Saskaņa ar projektā iecerēto, tā laikā tika veikts detalizēts pētījums par kopējo nozares stāvokli – resursiem, sarežģījumiem un iespējām, lai veicinātu tradicionālās kultūras, it īpaši muzicēšanas pieejamību vispārējās un kultūrizglītības sistēmā, kā arī kultūras darbā kopumā. Tātad, lai ikviens Latvijā skolu beigušais tiktu vismaz vispārēji iepazīstināts ar latviešu muzikantu kultūras tradīciju, lai veicinātu un vairotu iespējas mūzikas skolās apgūt tradicionālo mūzikas instrumentu spēli, manieres un repertuāru, lai veicinātu tradicionālās muzicēšanas kā pieprasīta kultūras produkta pieejamību, lai vairotu iespējas praktizēt tradicionālo muzicēšanu kultūras iestādēs. Lai meklētu sarežģījumu risināšanas modeļus, iepazītu attiecīgās nozares stāvokli ES dalībvalstīs, izzinātu NVO un valsts institūciju sadarbības pozitīvo pieredzi. Izmantojot Pārdaugavas tautas mūzikas biedrības izveidoto instrumentu būves darbnīcu Krapē tika nodrošināta vairāku tautas instrumentu – cimboles, pogu cītaras un koka stabules – prototipu izstrāde. Projekta ietvaros ir notikuši četri semināri: „Tradicionālās kultūras iespējas valsts kultūrpolitikā un izglītībā”, „Tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas aktuālās problēmas bērnu un jauniešu folkloras kopās: pieredze, izglītība, attīstība. NVO iespējas tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas veicināšanā“, “Tradicionālās mūzikas iekļaušanās kultūras darbā. Mūsdienu situācija un sadarbības iespējas” Rīgā un Saldū seminārs par tēmu “Tradicionālā mūzika. NVO iespējas nozares attīstībā”, kā arī projekta noslēguma konference. Šajos semināros NVO pārstāvji un tradicionālās muzicēšanas kultūras izzināšanā, attīstībā un pilnveidošanā iesaistīto un ieinteresēto citu nozaru pārstāvji, kā arī citas valsts kultūrpolitikas iespējās un aktualitātēs , un interešu izglītībā ieinteresētās personas tika iepazīstinātas ar plānoto pētījumu rezultātiem un kopīgi izstrādāts rīcības plāns tālākai aktīvai NVO līdzdalībai nozares attīstībā. Plāna realizācijai tika noslēgts sadarbības Memorandu ar Ministru kabinetu.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2015-06-12
Projekta kopējais finansējums: 34 462.62 EUR / 24 220.47 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 729.74 EUR / 22 299.79 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 732.88 EUR / 1 920.68 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 545.86 EUR / 24 278.97 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 806.38 EUR / 22 353.65 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 739.48 EUR / 1 925.32 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/170
Projekta īstenotājs: Biedrība "Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība"
Sadarbības partneris: Biedrība „Tradicionālās kultūras biedrība APRIKA”,Biedrība „ Tautas muzikantu biedrība”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.10.2012.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Ļermontova iela 3-3, Rīga, LV-1002
Telefons: +371 26162146
Fakss: -
WWW adrese: http://www.muzikanti.lv
Statuss: Pabeigts