Sākums > Finansējuma avoti > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašv[..] > Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana [..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis: Paaugstināt Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanā un ieviešanā . Projekta tiešā mērķauditorija ir : Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieki, kas iesaistīti Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā , t.i. pārstāvji no sekojošām nodaļām: Pašvaldības administrācija, Attīstības nodaļa, Saimnieciskās darbības koordinācijas nodaļa, Nekustamā īpašuma nodaļa, pilsētas būvvalde, Finanšu dienests, Izglītības nodaļa, pašvaldības dažādu iestāžu darbinieki, kas patreiz strādā kā projektu vadītāji vai koordinatori, pašvaldības iestāžu vadītāji, kuru iestādēs tiek realizēti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēti projekti, partnerinstitūciju speciālisti- apmācību kursu dalībnieki. Projekta iesniedzējs ir Valmieras pilsētas pašvaldība, projekta partneri ir Cēsu, Amatas, Smiltenes, Valkas novadu pašvaldības un Ventspils pilsētas pašvaldība. Projekta īstenošanas ilgums ir 10 mēneši, 01.09.2010.-30.06.2011. Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Metodisko materiālu par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu izstrāde. 3. Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistu, pašvaldības iestāžu darbinieku, partnerinstitūciju speciālistu apmācības par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu. 4. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Ventspils pilsētu pašvaldību. 5. Publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti: Projektā sagatavots metodiskais materiāls "Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošana un ieviešana" un metodiskais materiāls „Būvniecības projektu budžetu sastādīšana. Grāmatvedības kārtošana un organizēšana būvniecības projektos” . Apmācīti Valmieras pilsētas pašvaldības speciālisti, pašvaldības iestāžu darbinieki, partnerinstitūciju speciālisti par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu - kopā 42 speciālisti. Apmācību cikla ietvaros dalībnieki iepazinās ar vienlīdzīgu iespēju ievērošanu, sagatavojot un īstenojot būvniecības projektus ar ES un citu ārvalstu finansiālo atbalstu. Veikta Valmieras pilsētā īstenoto būvniecības projektu analīze no vides pieejamības un vienlīdzīgu iespēju viedokļa. Projektā notikusi arī 2 dienu pieredzes apmaiņas vizīte ar Ventspils pilsētas pašvaldību. Apgūtās zināšanas ļauj Valmieras pilsētas pašvaldībai sekmīgāk sagatavot Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektus, kā arī kvalitatīvāk veikt pasūtītāja funkcijas būvdarbu realizācijā, tādējādi maksimāli cenšoties ieviest projektus termiņos, kontrolēt sadarbībā ar būvuzraudzību būvdarbu kvalitāti, izvairīties no neattiecināmajām izmaksām.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-08-22
Projekta kopējais finansējums: 24 314.35 EUR / 17 088.22 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 314.35 EUR / 17 088.22 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 24 314.36 EUR / 17 088.23 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 314.36 EUR / 17 088.23 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/009
Projekta īstenotājs: Valmieras pilsētas pašvaldība
Sadarbības partneris: Cēsu novada pašvaldība,Valkas novada dome,Ventspils pilsētas dome,Smiltenes novada dome,Amatas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Īstenošanas vieta: Valmieras pilsēta, Ventspils pilsēta
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Telefons: 64207121
Fakss: 64207125
Statuss: Pabeigts