Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un [..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā.

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Zemgales plānošanas reģiona projekta mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku reģiona un tajā ietilpstošo 22 pašvaldību līdzdalību Eiropas Kopienas teritoriālās sadarbības programmu, kultūras un sociālās iekļaušanas programmu projektu izveidē un ieviešanā, finansējuma piesaistē Zemgales reģionam labklājības veicināšanas un līdzsvarotas attīstības nolūkā. Projekta tiešā mērķauditorija ir 66 pašvaldību speciālisti un 21 plānošanas reģiona darbinieki. Projekta galvenās aktivitātes ir izpētes pasākumi par reģionā īstenotajiem projektiem un vajadzībām reģionālās attīstības un kultūras jomā, informatīvi izglītojoši pasākumi par Eiropas Kopienas programmu piedāvājumu un speciālistu apmācības efektīvā komunikācijā un specifiskajā projektu angļu valodas terminoloģijā. Projekta rezultātā būs 50 informēti speciālisti par fondu piedāvājumu, 3 izveidotas darba grupas, 13 izstrādātas reģionālu projektu idejas, 3 pētījumi, izstrādāti 2 informatīvi metodiskie materiāli, 25 projektu vadītāju apguvuši komunikāciju prasmes un 10-15 darbinieki apguvuši specifiskās projektu angļu valodas prasmes. Projekta ieviešanas laiks ir 10 mēneši. .

Project results: Projekta mērķis - panākt aktīvāku un kvalitatīvāku reģiona un tajā ietilpstošo 22 pašvaldību līdzdalību Eiropas Kopienas teritoriālās sadarbības programmu, kultūras un sociālās iekļaušanas programmu projektu izveidē un ieviešanā, finansējuma piesaistē Zemgales reģionam labklājības veicināšanas un līdzsvarotas attīstības nolūkā, ir sasniegts. Projekta ietvaros veikti izpētes pasākumi par Zemgales reģionā īstenotajiem projektiem un vajadzībām reģionālās attīstības un kultūras jomā, informatīvi izglītojoši pasākumi par Eiropas Kopienas programmu piedāvājumu un speciālistu apmācības efektīvā komunikācijā un specifiskajā projektu angļu valodas terminoloģijā. Projekta ietvaros sagatavots apsekojums par Zemgales pašvaldību dalību EK programmās un iniciatīvās, sagatavoti pētījumi par Zemgales reģiona vajadzībām kultūras, reģionālās attīstības un sociālajā jomā, notikušas kultūras, sociālā darba un projektu vadītāju darba grupu tikšanās, izstrādātas 13 projektu idejas, informācija par projektu publicēta projekta īstenotāja mājaslapā www.zemgale.lv un www.esfondi.zemgale.lv, noorganizēta noslēguma konference, kurā prezentēti projekta rezultāti.
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Zemgale Region
Last change: 2011-09-02
ESF Funding: 31 451.97 EUR / 22 104.57 LVL;
  • ESF Funding: 31 451.97 EUR / 22 104.57 LVL;
Total ESF spent: 31 451.96 EUR / 22 104.56 LVL;
  • ESF spent: 31 451.96 EUR / 22 104.56 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013
Project Promoter: Zemgales plānošanas reģions
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 30.06.2011.
Place of implementation: Jelgava, Latvija, LV - 3001
Legal address: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Phone: 63027549
Fax: 63084949
Status: Pabeigts