esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt Rīgas domes darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādes un ieviešanas procesā. Projekta specifiskais mērķis ir, pamatojoties uz detalizētu izpēti, apzināt Rīgas domes nepieciešamības un izaicinājumus efektīvākā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apgūšanā. Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, tiks veikta Rīgas pašvaldību vajadzību apzināšana un iespēju izpēte, apmācīti 20 Rīgas domes darbinieki par projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem, pamatojoties uz ko tiks izstrādāta Projektu vadības rokasgrāmata. Ņemot vērā jaunizstrādāto, Rīgas domei pielāgoto Projektu rokasgrāmatu, tiks veikts 120 Rīgas domes darbinieku pilns apmācības kurss par ES struktūrfondu realizācijas ciklu. Projekta gaitā līdz tā noslēgumam paredzēts sagatavot vienu projekta iesniegumu. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir LVL 19 108.87, no tām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir LVL 19 108.87. Projektu plānots ieviest no 2010. gada septembra un pabeigt 2011. gada maijam - kopējais projekta īstenošanas laiks ir 8 mēneši.

Результаты проекта: Projekta ietvaros veikta apmācība 139 Rīgas domes struktūrvienību speciālistiem par projekta dzīves un vadības ciklu, ES projektu izstrādi un ieviešanu, 23 speciālistiem praktisks apmācību seminārs par projekta pieteikuma sagatavošanu. Projekta dalībnieki uzsver, ka projekta rezultātā ir iegūta lielāka izpratne par ES līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem un projektu realizācijas ciklu Rīgas domē, kas, savukārt, kalpos par pamatu turpmākam kvalitatīvam projektu ieviešanas procesam. Projektā sagatavotais pētījums „Rīgas pilsētas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā” , aktualizētā „Projektu sagatavošanas un ieviešanas rokasgrāmata”, kā arī Rīgas domes iekšējie noteikumi Nr. 3 „Projektu izskatīšanas un apstiprināšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” veido pamatu vienotai ES līdzfinansētu projektu sagatavošanas un īstenošanas kārtībai, tādējādi optimizējot pašvaldības darbu un sekmējot ES finanšu instrumentu apguvi. Projektā īstenotajās aktivitātēs kopumā tika iesaistīti 190 Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieki no visām domes institūcijām, kas aktīvi līdzdarbojās projektā organizētajos pasākumos, daloties pieredzē par ES finanšu instrumentu apguves jautājumiem, izvērtējot, analizējot un sniedzot priekšlikumus Projektu rokasgrāmatai, kas veicina vienotas sistēmas projektu pārvaldības jautājumos ieviešanu Rīgas pašvaldībā. Līdz ar to ir sasniegts projekta mērķis – panākt aktīvu un kvalitatīvu Rīgas domes līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2011-07-05
ESF финансирование: 19 059.41 EUR / 13 395.03 LVL;
  • ESF финансирование: 19 059.41 EUR / 13 395.03 LVL;
ESF награждено: 19 059.40 EUR / 13 395.02 LVL;
  • ESF награждено: 19 059.40 EUR / 13 395.02 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/014
Исполнитель проекта: Rīgas dome
Дата начала проекта: 06.09.2010.
Дата окончания проекта: 05.05.2011.
Место реализации: Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050
Юридический адрес: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tелефон: 67012843
Факс: 67012949
www: http://www.riga.lv
Cтатус: проект осуществлён