Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ir plānot ar mērķi sekmēt Mārupes novada pašvaldības darbinieku izpratni un zināšanas par to kā potenciālo projektu ideju novest līdz projekta iesnieguma iesniegšanas stadijai. Projekta ietvaros kā pamtaktivitāte, uz kā tiks balstītas pārējās secīgās aktivitātes ir socioloģiskais pētījums – mārupiešu vajadzību izpēte un nākotnes redzējums. Balstoties uz kvalitatīvi veikta pētījuma/ vajadzību izpētes rezultātiem, tiks organizēts semināru cikls, kura laikā 50 Mārupes novada pašvaldības darbinieki, izveidojot darba grupas, izstrādās potenciālās projektu idejas, kas tiks apkopotas vienotā metodiskā materiālā un apgūs projekta iesnieguma sagatavošanas procesu, kā arī uzzinās kā piesaistīt un vaidot sadarbību ar potenciālajiem sadarbības partneriem nākotnes projektu ietvaros. Lai projekta īstenošana dotu maksimālu labumu Mārupes novadam, kā noslēguma aktivitāte tiks organizēta konference mārupiešiem kā brīva zināšanu un pieredzes apmaiņa par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma projektu un pasākumu īstenošanu Mārupē. Projekta norises vieta ir Mārupe un plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2010.gada septembra līdz 2011.gada februārim, ieskaitot. Kopā projekta realizācija notiks pilnus 6 kalendāros mēnešus.

Project results: Projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” tika īstenots ar mērķi sekmēt Mārupes novada pašvaldības darbinieku izpratni un zināšanas par to kā potenciālo projektu ideju novest līdz projekta iesnieguma iesniegšanas stadijai. Projekta ietvaros kā pamataktivitāte, uz kā tiks balstītas pārējās secīgās aktivitātes ir socioloģiskais pētījums – mārupiešu vajadzību izpēte un nākotnes redzējums. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tika organizēts semināru cikls, kura laikā 75 Mārupes novada pašvaldības darbinieki, izveidojot darba grupas, izstrādāja potenciālās projektu idejas, kas tika apkopotas vienotā metodiskā materiālā un apguva projekta iesnieguma sagatavošanas procesu, kā arī uzzināja, kā piesaistīt un veidot sadarbību ar potenciālajiem sadarbības partneriem nākotnes projektu ietvaros. Lai projekta īstenošana dotu maksimālu labumu Mārupes novadam, kā noslēguma aktivitāte tika organizēta konference mārupiešiem kā brīva zināšanu un pieredzes apmaiņa par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma projektu un pasākumu īstenošanu Mārupē. Projekta ietvaros tika sagatavots Mārupes novada iedzīvotāju aptaujas ziņojums un Mārupes novada uzņēmēju aptaujas ziņojums. Metodiskais materiāls darbiniekiem ir ne tikai papīra, bet arī elektroniskā formātā, kas ļauj, pielietojot materiālu ikdienas darbā.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2011-12-12
ESF Funding: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • ESF Funding: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
Total ESF spent: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • ESF spent: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018
Project Promoter: Mārupes novada dome
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 28.02.2011.
Place of implementation: Daugavas iela 29, Mārupes novads
Legal address: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167
Phone: 67934695
Fax: 67149858
Status: Pabeigts