Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir paaugstināt Vidzemes reģiona pašvaldību speciālistu kapacitāti inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā. Projekta mērķgrupas ir Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas Attīstības un projektu nodaļas darbinieki un reģiona projektu vadītāji (7 darbinieki), Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas struktūrfondu informācijas centra darbinieki (4 darbinieki), kā arī pārstāvji no Vidzemes reģiona pašvaldībām (31 darbinieks). Projekta iesniedzējs ir Vidzemes plānošanas reģions, projekta partneri ir Ogres, Līvānu, Rūjienas, Amatas, Kocēnu, Naukšēnu, Jaunpiebalgas novada pašvaldības. Projekts tiks īstenots Vidzemes reģionā, pieredzes apmaiņas pasākumi tiks īstenoti Ogres, Līvānu novados. Projekta īstenošanas ilgums- 10 mēneši. Projekta aktivitātes:
- Projekta administrēšana.
- Izpētes “Inovāciju ekonomikas attīstības izaicinājumi un potenciāls Vidzemes reģiona pašvaldībās, reģiona inovāciju potenciālam atbilstošu finansēšanas instrumentu apzināšana” īstenošana.
- Inovatīvās ekonomikas attīstības veicināšanas projektu konsultantu apmācība.
- Vidzemes reģiona projektu konsultantu tīkla izveidošana un pilot konsultāciju realizācija.
- Publicitātes pasākumi.

Результаты проекта: Projekta iesniegumā norādītais mērķis - paaugstināt Vidzemes reģiona pašvaldību speciālistu kapacitāti inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā – sasniegts pilnībā, jo stiprināta 42 Vidzemes speciālistu kapacitāte inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā. Projekta mērķa grupai nodrošinātas apmācības par jautājumiem, kas saistīti ar inovāciju ekonomikas projektu izstrādi, izpētīts inovāciju ekonomikas potenciāls Vidzemes reģionā, sagatavotas 4 projektu koncepcijas, kā arī īstenotas pilotkonsultācijas Vidzemes speciālistiem. Mazsalacas, Beverīnas un Cēsu novadu dome projekta ietvaros sagatavojušas priekšlikumus inovāciju ekonomikas veicināšanas projektu integrācijai attīstības plānošanas dokumentos. Projekta ietvaros Vidzemes pašvaldību speciālisti piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumā Ogres un Līvānu novadā, kur iepazinušies ar inovatīviem risinājumiem uzņēmējdarbības veicināšanas projektu ieviešanā. Informācija par projektu atrodama mājas lapās: www.vidzeme.lv, www.kocenunovads.lv, www.naukseni.lv, www.cesvaine.lv, www.smiltene.lv, www.amatasnovads.lv, www.gulbene.lv, www.varaklani.lv, www.pargaujasnovads.lv.
Правовой статус получателя: Plānošanas reģions
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2012-08-21
ESF финансирование: 35 145.39 EUR / 24 700.32 LVL;
  • ESF финансирование: 35 145.39 EUR / 24 700.32 LVL;
ESF награждено: 35 145.40 EUR / 24 700.33 LVL;
  • ESF награждено: 35 145.40 EUR / 24 700.33 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/004
Исполнитель проекта: Vidzemes plānošanas reģions
Партнер: Līvānu novada dome,Rūjienas novada pašvaldība,Kocēnu novada dome,Amatas novada pašvaldība,Naukšēnu novada pašvaldība,Jaunpiebalgas novada dome,Ogres novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.09.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Место реализации: Vidzemes reģions, Ogre, Līvāni
Юридический адрес: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tелефон: +37164116008
Факс: +37164116012
www: http://www.vidzeme.lv
Cтатус: проект осуществлён