Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta nosaukums: „Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei” Projekta iesniedzējs: Salas novada pašvaldība Projekta partneris: Jaunjelgavas novada pašvaldība Ieviešanas laiks: 8 mēneši Projekta mērķis: Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Salas novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā . Projekta tiešā mērķa grupa: 42 cilvēki Salas novada pašvaldības- 34 darbinieki. Jaunjelgavas novada pašvaldības- 8 darbinieki Kontaktinformācija: Ligita Kadžule Tel. 65237707; e-pasts Galvenās aktivitātes:. 1. Projekta administrēšana 2. Apmācības 3.Vietējās pagasta pārvaldes, pašvaldības iestāžu vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un vitu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana 4. Darba seminārs izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai 5. Sadarbības tīkla izveidošana ES struktūrfondu/citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei. 6. Projektu rezultātu izvērtēšana 7. Projekta publicitāte Plānotie rezultāti: 1. Apmācīti pašvaldību darbinieki. 2. Pētījuma kopsavilkums. 3. Izveidots baneris mājas lapā ar mācību materiāliem. 4. 3 preses relīzes.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu Salas novada pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ietvaros pašvaldība 44 pašvaldību darbinieki tika apmācīti par ES līdzfinansēto projektu izstrādi, to vadības pamatprincipiem (24h) dalot tos divās grupās - bez priekšzināšanām (30 dalībnieki) un ar priekšzināšanām (13 dalībnieki). Iesaistot darba grupās Salas un Jaunjelgavas pašvaldību iestāžu darbiniekus, ar kartēšanas un saskaņošanas metodi, kā arī veicot iedzīvotāju anketēšanu, tika identificētas vajadzības un 200 projektu idejas, kas tika apkopotas pētījumā "Salas novada prioritātes projektu definēšanā". Tālāk projekta dalībniekiem sadaloties darba grupās tikai izstrādāti 14 projektu koncepti, praktiski mēģinot definēt projekta mērķi, uzdevumus, aktivitātes un nepieciešamos resursu. Projekta dalībnieki, kas strādāja pie projektu konceptiem, apvienojušies sadarbības tīklā, kura ietvaros dalībniekiem ir pieejami to kontakti, tādējādi nodrošinot turpmākās informācijas apmaiņas iespējas. Darba seminārā ietvaros, darba grupas prezentēja izstrādātos 14 projektu konceptus. Projekta ietvaros pašvaldības mājas lapā izveidota sadaļa par projektu, sagatavotas un nosūtītas 3 preses relīzes, kas publicētas 4 vietējos un reģiona laikrakstos "Novada Vēstis", Jaunjelgavas Novada Vēstis" , " Brīvā Daugava" un " Jaunais Vēstnesis".
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-07-25
Projekta kopējais finansējums: 11 351.71 EUR / 7 978.03 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 11 351.71 EUR / 7 978.03 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 11 351.72 EUR / 7 978.03 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 11 351.72 EUR / 7 978.03 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/016
Projekta īstenotājs: Salas novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Jaunjelgavas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.10.2011.
Pabeigšanas datums: 31.05.2012.
Īstenošanas vieta: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Juridiskā adrese: Susējas iela 9, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Telefons: 652 37701; 26465250
Fakss: 65231660
WWW adrese: http://www.salasnovads.lv
Statuss: Pabeigts