Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta nosaukums: „Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei” Projekta iesniedzējs: Salas novada pašvaldība Projekta partneris: Jaunjelgavas novada pašvaldība Ieviešanas laiks: 8 mēneši Projekta mērķis: Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Salas novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā . Projekta tiešā mērķa grupa: 42 cilvēki Salas novada pašvaldības- 34 darbinieki. Jaunjelgavas novada pašvaldības- 8 darbinieki Kontaktinformācija: Ligita Kadžule Tel. 65237707; e-pasts Galvenās aktivitātes:. 1. Projekta administrēšana 2. Apmācības 3.Vietējās pagasta pārvaldes, pašvaldības iestāžu vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un vitu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana 4. Darba seminārs izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai 5. Sadarbības tīkla izveidošana ES struktūrfondu/citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei. 6. Projektu rezultātu izvērtēšana 7. Projekta publicitāte Plānotie rezultāti: 1. Apmācīti pašvaldību darbinieki. 2. Pētījuma kopsavilkums. 3. Izveidots baneris mājas lapā ar mācību materiāliem. 4. 3 preses relīzes.

Результаты проекта: Projekts tika īstenots ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu Salas novada pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ietvaros pašvaldība 44 pašvaldību darbinieki tika apmācīti par ES līdzfinansēto projektu izstrādi, to vadības pamatprincipiem (24h) dalot tos divās grupās - bez priekšzināšanām (30 dalībnieki) un ar priekšzināšanām (13 dalībnieki). Iesaistot darba grupās Salas un Jaunjelgavas pašvaldību iestāžu darbiniekus, ar kartēšanas un saskaņošanas metodi, kā arī veicot iedzīvotāju anketēšanu, tika identificētas vajadzības un 200 projektu idejas, kas tika apkopotas pētījumā "Salas novada prioritātes projektu definēšanā". Tālāk projekta dalībniekiem sadaloties darba grupās tikai izstrādāti 14 projektu koncepti, praktiski mēģinot definēt projekta mērķi, uzdevumus, aktivitātes un nepieciešamos resursu. Projekta dalībnieki, kas strādāja pie projektu konceptiem, apvienojušies sadarbības tīklā, kura ietvaros dalībniekiem ir pieejami to kontakti, tādējādi nodrošinot turpmākās informācijas apmaiņas iespējas. Darba seminārā ietvaros, darba grupas prezentēja izstrādātos 14 projektu konceptus. Projekta ietvaros pašvaldības mājas lapā izveidota sadaļa par projektu, sagatavotas un nosūtītas 3 preses relīzes, kas publicētas 4 vietējos un reģiona laikrakstos "Novada Vēstis", Jaunjelgavas Novada Vēstis" , " Brīvā Daugava" un " Jaunais Vēstnesis".
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Zemgales reģions
Последние изменения: 2012-07-25
ESF финансирование: 11 351.71 EUR / 7 978.03 LVL;
  • ESF финансирование: 11 351.71 EUR / 7 978.03 LVL;
ESF награждено: 11 351.72 EUR / 7 978.03 LVL;
  • ESF награждено: 11 351.72 EUR / 7 978.03 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/016
Исполнитель проекта: Salas novada pašvaldība
Партнер: Jaunjelgavas novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.10.2011.
Дата окончания проекта: 31.05.2012.
Место реализации: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Юридический адрес: Susējas iela 9, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Tелефон: 652 37701; 26465250
Факс: 65231660
www: http://www.salasnovads.lv
Cтатус: проект осуществлён