Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Madonas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Madonas novada pašvaldība izveidota, apvienojot iepriekš autonomas pašvaldības. Novada investīciju projekti tiek ieviesti izmantojot centrālās administrācijas personālu. Šobrīd pašvaldības administrācija īsteno ap 40 Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētus projektus. Projektu kvalitatīvai īstenošanai nepieciešamas specifiskas teorētiskās zināšanas projektu vadībā, aktivitāšu un finanšu plānošanā, iepirkuma procedūras organizēšanā un piemērošanā. Projektu īstenošanā iesaistītā personāla izglītība pilnībā neaptver šīs jomas, pamatā tiek izmantota prakse un pieredze. Lai veiksmīgi – ievērojot likumdošanas prasības, termiņus, efektīvi un kvalitatīvi varētu realizēt dažādus investīciju projektus, nepieciešama darbinieku profesionālās kvalitātes celšana. Projekta „Madonas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” aktivitātes ir vērstas uz pašvaldības darbinieku zināšanu paaugstināšanu projektu vadības procesos, savstarpējās sadarbības un kopīgu mērķu sasniegšanas veicināšanu ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanā un ieviešanā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros veiktas apmācības Madonas novada pašvaldības, pārvalžu un iestāžu darbiniekiem -Projekta sagatavošanas, aktivitāšu un vadības plānošana, Iepirkumi Eiropas Savienības (ES) un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētos projektos, Būvniecības tiesiskuma ievērošana projektu īstenošanā, kā arī īstenotas apmācības komandas lēmumu pieņemšanā, sadarbības veicināšanā un kopīgā mērķa sasniegšanai ar mērķi veicināt darbinieku savstarpējo sadarbību. Izdots metodiskais materiāls vienotai projektu sagatavošanai un ieviešanai Madonas novada pašvaldībā, kas ir pieejams pašvaldības mājas lapā. Projekta rezultātā paaugstināts darbinieku zināšanas līmenis projektu vadības procesos, kā arī veicināta savstarpēja sadarbība kopīgo mērķu sasniegšanā, panākta aktīva un kvalitatīva pašvaldības līdzdalība ES un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansēto projektu sagatavošanā un ieviešanā.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-09-10
Projekta kopējais finansējums: 11 274.79 EUR / 7 923.97 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 11 274.79 EUR / 7 923.97 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 11 274.80 EUR / 7 923.97 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 11 274.80 EUR / 7 923.97 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/023
Projekta īstenotājs: Madonas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2012.
Īstenošanas vieta: Saieta laukums 1, Madona
Juridiskā adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Telefons: 64860567
Fakss: 64860079
WWW adrese: http://www.madona.lv
Statuss: Pabeigts