Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekts „Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā” ir izstrādāts ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir 60 Kandavas un Tukuma novada pašvaldību darbinieki. Netiešā projekta mērķa grupa – citi novada pašvaldību darbinieki (~1200 cilvēki) un citi novadu iedzīvotāji (~25000 cilvēki). Projekts tiks īstenots partnerībā ar Tukuma novada domi, īstenojot sekojošas aktivitātes: - Apmācības iesācējiem „Projektu izstrāde un vadība” - Apmācības darbiniekiem ar pieredzi „Projektu vadība” - Mācību uzskates materiāls „Projektu izstrāde un vadība” - Publicitāte - Projekta vadība Projekta kopējais budžets 16 000,00 LVL un tas tiks īstenots 10 mēnešu laikā. Projekta rezultātā tiks apmācīti 60 pašvaldību darbinieki un sagatavoti brīvai pielietošanai mācību materiāli, stiprinot Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību saskaņotu daudznozaru projektu īstenošanas darbu un pašvaldību kapacitāti darbam ar ES finanšu instrumentiem ideju īstenošanā.

Projekta rezultāti: Kopumā projekta mērķis - panākt aktīvu un kvalitatīvu Kandavas un Tukuma novada pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā - ir sasniegts: projekta aktivitātēs (apmācībās) piedalījās Kandavas novada domes darbinieki un viens Tukuma pašvaldības darbinieks, nevis 20, ka sākotnēji bija plānots. Ņemot vērā, ka aktivitāte no Tukuma novada pašvaldības bija ļoti neliela, jo pašvaldība vienlaikus īstenoja arī savu projekta šajā aktivitātē, šis darbinieks nodrošināja informācijas par apmācībām nodošanu savas pašvaldības darbiniekiem, tādējādi nodrošinot multiplikatīvu efektu. Kopā apmācībās piedalījās 60 mērķa grupas dalībnieki.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-05
Projekta kopējais finansējums: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/039
Projekta īstenotājs: Kandavas novada dome
Sadarbības partneris: Tukuma novada Dome
Uzsākšanas datums: 01.11.2011.
Pabeigšanas datums: 31.08.2012.
Īstenošanas vieta: Kandava
Juridiskā adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3294
Telefons: 63182028
Fakss: 63182027
WWW adrese: http://www.kandava.lv
Statuss: Pabeigts