Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas novadu pašvaldību kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu institūciju līdzfinansēto projektu īstenošanā, nodrošinot darbiniekiem teorētiskus un praktiskus izglītojošus pasākumus, kā arī publicitātes pasākumus vietējās un starptautiskās partnerības veicināšanai. Projekta iesniedzējs ir Kocēnu novada dome, projekta partneris Burtnieku novada pašvaldība, projekta aktivitātēs tiks iesaistīti arī Pārgaujas novada pašvaldības darbinieki. Projekta īstenošanas vieta ir Vidzeme, īstenošanas laiks – 5 mēneši. Projekta ietvaros tiks veiktas apmācības par projektu vadību, iepirkumu īstenošanu, energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī organizēts vajadzību apzināšanas seminārs pārrobežu sadarbības projektiem. Vajadzību apzināšanas seminārā tiks iekļauti arī pašvaldību sabiedrības pārstāvji. Projektā tiks izstrādāts arī informatīvais materiāls par pašvaldībās īstenotajiem projektiem, kurš tiks ievietots Kocēnu un Burtnieku novada mājas lapās, tādējādi sekmējot vietējo un starptautisko partnerību.

Результаты проекта: Projekta mērķis- trīs pašvaldību (Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas) darbinieku kapacitātes celšana, nodrošinot teorētiskus un praktisku izglītojošus pasākumus (apmācības)- sasniegts. Projekta ietvaros notikušas apmācības: 1) par projektu vadību ES fondu u.c. ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, tai skaitā apgūti vispārējie pamatprincipi projektu vadībā, specifiski projektu vadība ES fondu u.c. projektu ieviešanā, projektu vadītāja prasmju paaugstināšana specifiskos projekta vadības procesos; 2) par iepirkuma procesu organizēšanu ES fondu u.c. ārvalstu fondu līdzfinansēto projektos, tai skaitā apgūti vispārējie pamatprincipi, specifiski ES fondu u.c. projektos, projektēšanas un būvniecības iepirkumi, nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšana; 3) par energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu, par pārrobežu sadarbības projektu attīstību. Projekta ietvaros izgatavots informatīvs materiāls (buklets) par jau īstenotajiem projektiem.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2012-05-08
ESF финансирование: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • ESF финансирование: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
ESF награждено: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • ESF награждено: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/048
Исполнитель проекта: Kocēnu novada dome
Партнер: Burtnieku novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.09.2011.
Дата окончания проекта: 31.01.2012.
Юридический адрес: Alejas iela 8, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220
Tелефон: 64207693; 26526427
Факс: 64207688
www: http://www.koceni.lv
Cтатус: проект осуществлён