Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Stopiņu novada domes projekta iesniegumu „Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – projekts) mērķis ir celt Stopiņu novada pašvaldības darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu rakstīšanā, īstenošanā, starptautisku partneru piesaistē un kopīgu projektu izstrādē. Projekta tiešā mērķa grupa ir Stopiņu novada pašvaldības institūciju darbinieki – kopā 56, bet netiešā mērķa grupa ir visi Stopiņu novada iedzīvotāji, jo veiksmīgāk piesaistot Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējumu tiks uzlaboti pašvaldības sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tiks īstenoti divi apmācību kursi: apmācību kurss „Projektu vadība” un apmācību kurss „Starptautisko partneru piesaiste un kopīgo projektu izstrāde”. Projekts tiks īstenots Stopiņu novadā no 2011.gada decembra līdz 2012.gada septembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 10 562,00 Ls, kuras 100% apmērā sastāda Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - panākt aktīvu un kvalitatīvu Stopiņu novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā- sasniegts. Projektā pašvaldības darbinieki papildinājuši savas zināšanas, kuras izmantos jaunu ES un citu finanšu instrumentu projektu piesaistei (piemēram, šobrīd Sauriešu bibliotēka plāno iesniegt projektu LEADER programmā un piesaistīt finansējumu bibliotēkas aprīkojuma iegādei, Sociālais dienests plāno arī iesniegt projektu LEADER programmā). Apmācītajiem pašvaldības darbiniekiem daloties pieredzē, zināšanās ar saviem kolēģiem, neformāli paaugstināsies novada pašvaldības institūciju darbinieku kapacitāte.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-07
Projekta kopējais finansējums: 13 756.23 EUR / 9 667.93 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 13 756.23 EUR / 9 667.93 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 13 756.22 EUR / 9 667.93 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 13 756.22 EUR / 9 667.93 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/053
Projekta īstenotājs: Stopiņu novada dome
Uzsākšanas datums: 01.12.2011.
Pabeigšanas datums: 30.09.2012.
Īstenošanas vieta: Instritūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Telefons: 67910518
Fakss: 67910532
Statuss: Pabeigts