Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot investīciju piesaisti, sekmējot sociāli – ekonomisko izaugsmi Kārsavas novada pašvaldībā. Projekta specifiskais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Kārsavas novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot pašvaldības un tās iestāžu darbiniekus projektu vadībā. Projektu realizē Kārsavas novada pašvaldība, iesaistot projektā tās Administrāciju un 22 pašvaldības iestādes. Projekta tiešā mērķa grupa ir Kārsavas novada pašvaldība un 22 pašvaldības iestādes. Projekta ilgums ir 10 mēneši, no 2011. gada decembra līdz 2012. gada septembrim. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 1. Semināru cikls „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrāde” 2. Projekta administrēšana 3. Projekta rezultātu izvērtēšana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu Projekta rezultātā tiks būtiski uzlabota pašvaldības kapacitāte ES un citu ārvalstu finanšu programmu finansējuma piesaistīšanai.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros mērķa grupas dalībnieki - Kārsavas novada pašvaldības darbinieki - apguva apmācību kursā sekojošas tēmas: "Projektu izstrāde un ieviešana", "Komandas vadības stratēģija", "Starptautisko sakaru uzturēšana un kopīgo projektu izstrāde". Iegūtās zināšanas mērķa grupas dalībnieki turpina izmantot savā darbā - aktīvi iesaistoties ES politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu pasākumu īstenošanā, gatavojot projekta pieteikumus (Comenies programma, Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ELFA pasākumi u.tml.).
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-14
Projekta kopējais finansējums: 11 662.80 EUR / 8 196.66 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 11 662.80 EUR / 8 196.66 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 11 672.00 EUR / 8 203.13 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 11 672.00 EUR / 8 203.13 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/058
Projekta īstenotājs: Kārsavas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.12.2011.
Pabeigšanas datums: 30.09.2012.
Īstenošanas vieta: Vienības iela 53, Kārsava
Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717
Telefons: 26146350
Fakss: 65781395
WWW adrese: http://www.karsava.lv
Statuss: Pabeigts