esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir paaugstināt Ilūkstes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, izveidojot vienas pieturas aģentūru un optimizējot pakalpojumu sniegšanas procesu, tādējādi arī samazinot pašvaldības administratīvās izmaksas un administratīvo slogu iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes ietver pakalpojumu sistēmas izveidi, tai skaitā, pakalpojumu standartu izstrādi un darbinieku kompetences paaugstināšanu pakalpojumu sniegšanā, kā arī vienas pieturas aģentūras modeļa koncepcijas izstrādi un ieviešanu. Projekta rezultātā plānots uzlabot vismaz 40 dažāda tipa pakalpojumu sniegšanu, aptverot visas būtiskākās mērķa grupas – uzņēmējus, nekustamo īpašumu īpašniekus, sociālo pakalpojumu saņēmējus un citus.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika izstrādāti 40 pašvaldības pakalpojumu standarti. Izstrādājot pakalpojumu sistēmu, tika apkopota informācija par nepieciešamajām izmaiņām novada pašvaldības pamatdarbības un atbalsta procesos, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Tika nodrošināta darbinieku apmācība par pakalpojumu sistēmas uzturēšanu. Izanalizējot citu valsts un pašvaldību institūciju pieredzi , tika izstrādāta vienas pieturas aģentūras koncepcija , kā arī IT sistēmas programmatūra vienas pieturas aģentūras vajadzībām. Projektā tika apmācīti arī darbinieki vienas pieturas aģentūras IT sistēmas lietošanai. Projekta rezultātā tika paaugstināta Ilūkstes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, izveidojot vienas pieturas aģentūru, optimizējot pakalpojumu sniegšanas procesu un tādējādi arī samazinot pašvaldības administratīvās izmaksas un administratīvo slogu iedzīvotājiem.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-07-12
Projekta kopējais finansējums: 28 412.00 EUR / 19 968.07 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 150.20 EUR / 16 972.86 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 28 412.00 EUR / 19 968.07 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 150.20 EUR / 16 972.86 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 3 409.45 EUR / 2 396.18 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004
Projekta īstenotājs: Ilūkstes novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Ilūkstes novada sociālais dienests
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 31.05.2011.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Telefons: 65447851
Fakss: 65462245
Statuss: Pabeigts