Drukāt |

Sākums > Projektu īstenotāju sagatavotie materiāli > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpoju[..] > Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtēju[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtēšanai, kas vienkāršos pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmu un uzlabos sociālo pakalpojumu sniedzēju izpratni par institūcijas vadības elementu nozīmību pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas procesā. Jaunās pieejas pamatā būs pašnovērtējuma metodika, kuras tapšanā iesaistīti paši pakalpojumu sniedzēji no visiem reģioniem, Labklājības ministrijas speciālisti, jomas eksperti, kā arī nevalstisko organizāciju un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Metodika balstīsies uz šobrīd normatīvi noteiktiem un CAF (Common Assessment Framework) kvalitātes vadības modeļa kritērijiem. Projekta rezultātā izveidotā pieeja būs ieguldījums sociālās aprūpes un rehabilitācijas, kā arī sociālo dienestu kapacitātes paaugstināšanā un nodrošinās pamatu turpmākai kvalitātes vadības sistēmu ieviešanai.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis ir sasniegts - ir radīta jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un pilnveidošanai, sniegta papildus izpratne par vadības funkciju, sociālo pakalpojumu kvalitātes būtību, nozīmību, to novērtēšanas un pilnveidošanas nepieciešamību un iespējām. Projekta ietvaros sagatavots apjomīgs skaidrojošs materiāls- metodika, noorganizēti 5 reģionālie semināri, iesaistītas 139 sociālo pakalpojumu sniedzējas institūcijas (plānotas - 70); reģionālajos semināros piedalījušās 285 personas (plānotas 200 personas); izstrādāta aptaujas anketa par sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un sagatavots dalībnieku apmierinātības anketu kopsavilkums; notikušas 5 ideju laboratorijas ar dalībnieku skaitu - 120 personas (plānotais dalībnieku skaits - 100); sagatavoti 5 ideju laboratoriju darbības rezultāti un sagatavots viens rezultātu apkopojums, izstrādāta pašnovērtējuma metodika un nosacījumi sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes kontrolei. 8 sociālo pakalpojumu sniedzēji projekta ietvaros veikuši pašnovērtējumu (plānoti 4); izstrādāts baneris, kas ievietots pašvaldību un sociālo pakalpojumu sniedzēju mājaslapās un norāda saiti uz LM mājaslapu www.lm.gov.lv; sagatavota informatīva lapa "Zini savas tiesības"; izdots kalendārs ideju laboratorijās iesaistītajiem brīvprātīgajiem darbiniekiem ar ideju laboratorijās tapušām fotogrāfijām un citātiem - 100 eks.; sagatavoti 2 projekta administrēšanā iesaistīto darbinieku ziņojumi kvalitātes vadības sistēmas (KVS) grupai (prezentācijas). Izstrādāto metodiku iespējams aprobēt dažādās institūcijās, sniedzot iespēju veikt pašnovērtējumu ekspertu uzraudzībā.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-09-21
Projekta kopējais finansējums: 32 285.82 EUR / 22 690.60 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 27 442.94 EUR / 19 287.01 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 4 842.88 EUR / 3 403.60 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 32 285.81 EUR / 22 690.60 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 27 442.94 EUR / 19 287.01 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/022
Projekta īstenotājs: LR Labklājības ministrija
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Juridiskā adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
Telefons: 67021611
Fakss: 67276445
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 13.05.21