Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes paau[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Vidzemes plānošanas reģionā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus tādejādi uzlabojot iedzīvotāju piekļuvi izglītības, ārstniecības, publiskās pārvaldes un citiem pakalpojumiem un nodrošinot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās plānošanas reģiona kompetences realizēšanu. Projekta tiešā mērķa grupa ir Vidzemes plānošanas reģiona administrācija un attīstības padome, VPR Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki, Transporta komisijas locekļi. Projekta īstenošanu nodrošinās Vidzemes plānošanas reģions, sadarbības partneri netiks piesaistīti. Projekta norises vieta ir Vidzemes plānošanas reģions, projekta īstenošana tiks uzsākta 2011.gada jūlijā un tā īstenošanas ilgums 12 mēneši. Galvenās projekta aktivitātes ir pētījuma "Sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācijas iespējas Vidzemē, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas" veikšana. šāda veida pētījums nepieciešams, ņemot vērā veiktās izmaiņas Sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, kas nosaka plānošanas reģionu kompetenci sabiedriskā transporta organizēšanas jomā. Projekta ietvaros veiktā pētījuma dati un sagatavotās rekomendācijas kalpos par pamatu kvalitatīva sabiedriskā transporta organizēšanas pakalpojuma sniegšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.

Project results: Projekta iesniegumā izvirzītais mērķis - nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju piekļuvi izglītības, ārstniecības, publiskās pārvaldes un citiem pakalpojumiem un nodrošinot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto plānošanas reģiona kompetences realizēšanu – sasniegts. Projekta īstenošanas rezultāta izveidots sabiedriskā transporta plānošanas modelis, kas palīdz modelēt izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā, palīdzot pieņemt lēmumus par kvalitatīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Vidzemes plānošanas reģiona kompetences ietvaros. 15 Vidzemes reģiona speciālisti apmācīti darbam ar izstrādāto sabiedriskā transporta modeļa IT risinājumu , lai arī pēc projekta noslēguma nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu Vidzemes plānošanas reģionā.
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Vidzeme Region
Last change: 2012-09-28
ESF Funding: 33 323.02 EUR / 23 419.55 LVL;
  • ESF Funding: 28 324.55 EUR / 19 906.61 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 998.47 EUR / 3 512.94 LVL;
Total ESF spent: 33 323.02 EUR / 23 419.55 LVL;
  • ESF spent: 28 324.56 EUR / 19 906.61 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/025
Project Promoter: Vidzemes plānošanas reģions
Start date of project: 01.07.2011.
Project finish date: 30.06.2012.
Legal address: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Phone: 64116008
Fax: 64116012
Status: Pabeigts