Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Vidzemes plānošanas reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus tādejādi uzlabojot iedzīvotāju piekļuvi izglītības, ārstniecības, publiskās pārvaldes un citiem pakalpojumiem un nodrošinot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās plānošanas reģiona kompetences realizēšanu. Projekta tiešā mērķa grupa ir Vidzemes plānošanas reģiona administrācija un attīstības padome, VPR Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki, Transporta komisijas locekļi. Projekta īstenošanu nodrošinās Vidzemes plānošanas reģions, sadarbības partneri netiks piesaistīti. Projekta norises vieta ir Vidzemes plānošanas reģions, projekta īstenošana tiks uzsākta 2011.gada jūlijā un tā īstenošanas ilgums 12 mēneši. Galvenās projekta aktivitātes ir pētījuma "Sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācijas iespējas Vidzemē, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas" veikšana. šāda veida pētījums nepieciešams, ņemot vērā veiktās izmaiņas Sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, kas nosaka plānošanas reģionu kompetenci sabiedriskā transporta organizēšanas jomā. Projekta ietvaros veiktā pētījuma dati un sagatavotās rekomendācijas kalpos par pamatu kvalitatīva sabiedriskā transporta organizēšanas pakalpojuma sniegšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.

Результаты проекта: Projekta iesniegumā izvirzītais mērķis - nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju piekļuvi izglītības, ārstniecības, publiskās pārvaldes un citiem pakalpojumiem un nodrošinot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto plānošanas reģiona kompetences realizēšanu – sasniegts. Projekta īstenošanas rezultāta izveidots sabiedriskā transporta plānošanas modelis, kas palīdz modelēt izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā, palīdzot pieņemt lēmumus par kvalitatīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Vidzemes plānošanas reģiona kompetences ietvaros. 15 Vidzemes reģiona speciālisti apmācīti darbam ar izstrādāto sabiedriskā transporta modeļa IT risinājumu , lai arī pēc projekta noslēguma nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu Vidzemes plānošanas reģionā.
Правовой статус получателя: Plānošanas reģions
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2012-09-28
ESF финансирование: 33 323.02 EUR / 23 419.55 LVL;
  • ESF финансирование: 28 324.55 EUR / 19 906.61 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 998.47 EUR / 3 512.94 LVL;
ESF награждено: 33 323.02 EUR / 23 419.55 LVL;
  • ESF награждено: 28 324.56 EUR / 19 906.61 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/025
Исполнитель проекта: Vidzemes plānošanas reģions
Дата начала проекта: 01.07.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Юридический адрес: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tелефон: 64116008
Факс: 64116012
Cтатус: проект осуществлён