Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana L[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta mērķis - nodrošināt kvalitātes vadības sistēmas elementu ieviešanu IZM, izstrādājot 40 būtisko procesu aprakstus un veicot procesu īstenotāju apmācību. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota vienota, stratēģiska, efektīva un atklāta pieeja IZM procesu īstenošanā, uzlabojot darba procesa efektivitāti, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāti. Projekta rezultātā kā netiešā mērķa grupa būs arī IZM pakļautības un padotības iestādes, izglītības iestādes un citas institūcijas, kuras iesaistītas izglītības un sporta nozarē, kā arī visa Latvijas sabiedrība kopumā. Projekts tiks īstenots 4 mēnešus (2009.gada aprīlis – jūlijs) Rīgā. Projekta tiešā mērķa grupa ir IZM un tās struktūrvienības. Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes: Projekta administrēšana; Procesu saraksta pārskatīšana; Būtisko procesu apraksta sagatavošana – procesu definēšanas semināru organizēšana, procesu aprakstu un kartiņu sagatavošana, procesu aprakstu un atbalsta dokumentācijas saskaņošana un korekciju veikšana; Procesu īstenotāju apmācības par vienotu pieeju procesu izpildei; Informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta rezultātā tiks izstrādāti 40 būtisko procesu apraksti un apmācīti 180 IZM darbinieki.

Project results: Projekta rezultātā nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas elementu ieviešana Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), izstrādāti 40 būtisko procesu apraksti, identificētas IZM būtisko procesu grupas: vadības procesi - IZM cilvēkresursu vadība un budžeta vadība; pamata procesi - dokumentu izstrāde, atzinumu sniegšana par tiesību aktu projektiem, sabiedrisko attiecību vadība, padotības iestāžu pārvaldība, nekustamo īpašumu pārvaldība; atbalsta procesi - dokumentu un informācijas vadība, personāla lietvedības vadība. Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota vienota, stratēģiska, efektīva un atklāta pieeja IZM procesu īstenošanai, uzlabota darba procesa efektivitāte. 235 IZM darbinieki piedalījās 9 procesu definēšanas semināros par procesu vadību, kā arī apmācībās par vienotu pieeju procesu izpildei. Procesu apraksti ievietoti IZM iekšējā tīklā, tādējādi nodrošinot vienotu, efektīvu un atklātu pieeju darbiniekiem procesu īstenošanā un uzlabojot darba efektivitāti, tai skaitā informācija apmaiņu IZM ietvaros, sadarbībā ar padotības iestādēm, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāti un operativitāti. Projekta rezultāti nodrošina pirmā posma īstenošanu virzībā uz elektroniskiem pakalpojumiem.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Riga Region
Last change: 2012-01-05
ESF Funding: 14 015.29 EUR / 9 850.00 LVL;
  • ESF Funding: 11 912.99 EUR / 8 372.50 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 102.30 EUR / 1 477.50 LVL;
Total ESF spent: 14 015.29 EUR / 9 850.00 LVL;
  • ESF spent: 11 912.99 EUR / 8 372.50 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/014
Project Promoter: Izglītības un zinātnes ministrija
Start date of project: 01.11.2009.
Project finish date: 28.02.2010.
Legal address: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Phone: 67047808
Fax: 67223905
Status: Pabeigts