Drukāt |

Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana L[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta mērķis - nodrošināt kvalitātes vadības sistēmas elementu ieviešanu IZM, izstrādājot 40 būtisko procesu aprakstus un veicot procesu īstenotāju apmācību. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota vienota, stratēģiska, efektīva un atklāta pieeja IZM procesu īstenošanā, uzlabojot darba procesa efektivitāti, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāti. Projekta rezultātā kā netiešā mērķa grupa būs arī IZM pakļautības un padotības iestādes, izglītības iestādes un citas institūcijas, kuras iesaistītas izglītības un sporta nozarē, kā arī visa Latvijas sabiedrība kopumā. Projekts tiks īstenots 4 mēnešus (2009.gada aprīlis – jūlijs) Rīgā. Projekta tiešā mērķa grupa ir IZM un tās struktūrvienības. Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes: Projekta administrēšana; Procesu saraksta pārskatīšana; Būtisko procesu apraksta sagatavošana – procesu definēšanas semināru organizēšana, procesu aprakstu un kartiņu sagatavošana, procesu aprakstu un atbalsta dokumentācijas saskaņošana un korekciju veikšana; Procesu īstenotāju apmācības par vienotu pieeju procesu izpildei; Informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta rezultātā tiks izstrādāti 40 būtisko procesu apraksti un apmācīti 180 IZM darbinieki.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas elementu ieviešana Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), izstrādāti 40 būtisko procesu apraksti, identificētas IZM būtisko procesu grupas: vadības procesi - IZM cilvēkresursu vadība un budžeta vadība; pamata procesi - dokumentu izstrāde, atzinumu sniegšana par tiesību aktu projektiem, sabiedrisko attiecību vadība, padotības iestāžu pārvaldība, nekustamo īpašumu pārvaldība; atbalsta procesi - dokumentu un informācijas vadība, personāla lietvedības vadība. Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota vienota, stratēģiska, efektīva un atklāta pieeja IZM procesu īstenošanai, uzlabota darba procesa efektivitāte. 235 IZM darbinieki piedalījās 9 procesu definēšanas semināros par procesu vadību, kā arī apmācībās par vienotu pieeju procesu izpildei. Procesu apraksti ievietoti IZM iekšējā tīklā, tādējādi nodrošinot vienotu, efektīvu un atklātu pieeju darbiniekiem procesu īstenošanā un uzlabojot darba efektivitāti, tai skaitā informācija apmaiņu IZM ietvaros, sadarbībā ar padotības iestādēm, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāti un operativitāti. Projekta rezultāti nodrošina pirmā posma īstenošanu virzībā uz elektroniskiem pakalpojumiem.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-01-05
Projekta kopējais finansējums: 14 015.29 EUR / 9 850.00 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 11 912.99 EUR / 8 372.50 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 102.30 EUR / 1 477.50 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 14 015.29 EUR / 9 850.00 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 11 912.99 EUR / 8 372.50 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/014
Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija
Uzsākšanas datums: 01.11.2009.
Pabeigšanas datums: 28.02.2010.
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Telefons: 67047808
Fakss: 67223905
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 16.01.21