Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > Ieslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības si[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ieslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekts ,,Ieslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām”. Projekta mērķis ir elektroniska kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām, lai nodrošinātu efektīvu un atklātu pieeju Ieslodzījuma vietu pārvaldes procesu īstenošanā. Mērķa sasniegšanu apliecinās elektroniska Kvalitātes vadības sistēma, kuras gala rezultāts būs ISO sertifikāts; apmācīti 102 darbinieki. Projekta mērķa grupa ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta 102 darbinieki, kuri nodrošina apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildi. Projekta gala labuma saņēmēji būs apcietinātās un notiesātās personas (uz 13.10.2008 kopā 6616), kā arī pašvaldības un citi sadarbības partneri. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga – Ieslodzījumu vietu pārvaldes Centrālais aparāts. Projektu plānots īstenot 12 mēnešu laikā. Projekta galvenās aktivitātes: projekta administrēšana; darbinieku apmācība; kvalitātes rokasgrāmatas izstrāde; aptaujas izstrāde un veikšana; pieredzes apmaiņas pasākums; kvalitātes sistēmas sertifikācija; informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta rezultāti: ziņojums par funkciju analīzi, elektroniska kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, veikta aptauja, apmācīti 102 darbinieki, saņemts ISO 9001 sertifikāts. Projektu īstenos pamatā IeVP darbinieki, piedaloties apmācību semināros un iegūtās zināšanas izmantojot praktiski kvalitātes vadības sistēmas izveidē un ieviešanā.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā, finansējuma saņēmējs elektroniski izstrādāja un ieviesa kvalitātes vadība sistēmu, un rezultātā ieguva kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2008, kas apliecina, ka tiek nodrošināta iekšējās darbības veikšana pēc vienotiem principiem, kā arī aktuālo dokumentu veidlapu pieejamība un izmantošana pakalpojumu nodrošināšanai ieslodzītajiem. Projekta ietvaros tika veikta iestādes vadības sistēmas un funkciju analīze, izstrādāta kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata elektroniskā formātā, kā arī 94 iestādes darbinieki tika iesaistīti apmācībās par kvalitātes vadības sistēmu, tās izmantošanu elektroniskā vidē un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanu, procesu aprakstu izstrādi. 7 darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā, kuras ietvaros tika apmeklēts LR Veselības ministrijas Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, kas arī šīs apakšaktivitātes 1.5.1.3.1. ietvaros īstenoja projektu par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. Pirms kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas tika veikti divi iekšējie kvalitātes vadības sistēmas auditi. Projekta ietvaros tika ievietota informācija par projekta aktivitātēm iestādes mājas lapā www.ievp.gov.lv, kas tika arī aktualizēta 4 reizes projekta īstenošanas periodā. Ar kvalitātes vadības sistēmas izstrādi iestādē tika sakārtotas darbinieku funkcijas un definēti procesi, līdz ar to turpmāk šī sistēma palīdzēs efektīvāk izmantot valsts budžeta finansējumu, tas, ir, pārskatot funkcijas un optimizējot tās vai papildinot, jo visi apraksti ir pieejami elektroniski.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-09-05
Projekta kopējais finansējums: 34 221.16 EUR / 24 050.77 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 29 088.00 EUR / 20 443.16 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 5 133.16 EUR / 3 607.61 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 221.17 EUR / 24 050.78 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 29 087.99 EUR / 20 443.16 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/016
Projekta īstenotājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
Īstenošanas vieta: Stabu iela 89, Rīga
Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Telefons: 67208325
Fakss: 67278697
WWW adrese: http://www.ievp.gov.lv
Statuss: Pabeigts