Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ievieša[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Valsts probācijas dienestā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta "Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Valsts probācijas dienestā" mērķis ir izveidot, ieviest un sertificēt kvalitātes vadības sistēmu digitāli interaktīvā formātā Valsts probācijas dienestā (VPD) atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu Latvijā probācijas klientu integrācijai sabiedrībā un nodrošinātu vienādu pakalpojumu sniegšanu visos reģionos. Tiešā mērķa grupa ir 450 VPD darbinieki, kuri paaugstina savu kompetenci un iegūst ērti lietojamu kvalitātes vadības sistēmu. Daļēji tiešā mērķa grupa, kura iegūst labumu izveidojot kvalitātes vadības sistēmu VPD ir arī 20698 probācijas klienti un netiešā mērķa grupa ir sadarbības partneri 12 Valsts pārvaldes institūcijas, 550 Latvijas pašvaldības, 8 nevalstiskās organizācijas, 898 dažādas iestādes un uzņēmumi (partnerinstitūcijas) un visa sabiedrība, kuri arī ir labuma saņēmēji šajā projektā. Projektu īsteno VPD un tā 38 teritoriālās struktūrvienības 12 mēnešu laikā. Projektā plānotas sekojošas aktivitātes: 1.Projekta administrēšana. 2.Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde. 3.Darbinieku apmācība. 4.Sertifikācijas audits. 5.Probācijas klientu un sadarbības partneru aptauja. 6.Informācijas un publicitātes pasākumi. Projektu īstenojot, tiks sasniegti rezultāti: iegūts ISO 9001:2000 sertifikāts, kura darbība attiecas uz visām VPD struktūrvienībām, 224 darbinieki būs apguvuši zināšanas kvalitātes vadības jomā gan lektoru, gan savu kvalitātes vadītāju vadībā. Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana elektroniskā formātā, apvienojot esošos vadības procesus un papildinot vai veidojot jaunus procesus, nodrošinās efektīvāku uz pakalpojuma saņēmēju un sadarbības partneriem vērstu vadības sistēmu.

Project results: Projekta ietvaros veikta kvalitātes vadības sistēmas izstrāde – veikts esošās vadības sistēmas darbības novērtējums, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plāna sagatavošana, procesu aprakstu izstrādāšana, kvalitātes politikas rokasgrāmatas sagatavošana, kvalitātes iekšējo auditu veikšana, kā arī kvalitātes vadības sistēmas sertfificēšana, iegūstot ISO 9001:2008 sertifikātu. Lai nodrošinātu kvalitātes vadības sistēmas veiksmīgu ieviešanu, nodrošinātas darbinieku apmācības - kvalitāte svadītāju apmācības, procesu īpašnieku apmācības, kvalitātes iekšējo auditoru apmācības, darbinieku apmācības elektroniskās kvalitātes vadības sistēmas lietošanā, apmācība par CAF un citiem kvalitātes vadības sistēmas modeļiem, apmācības par iGrafix Flowcharter lietošanu. Tāpat projekta īstenošanas laikā tika izveidots kvalitātes vadītāja amats Valsts probācijas dienesta amatu sarakstā. Kvalitātes vadītājs nodrošinās kvalitāte svadības sistēmas uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu, iesaistot šajā procesā gan dienesta vadību, gan visu līmeņu darbiniekus. Projekta rezultātā izveidota, ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēmu digitāli interaktīvā formātā Valsts probācijas dienestā atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām, lai uzlabotu un nodrošinātu vienādu pakalpojumu sniegšanu probācijas klientu integrācijai sabiedrībā visos Latvijas reģionos.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-09-22
ESF Funding: 33 833.99 EUR / 23 778.66 LVL;
  • ESF Funding: 28 758.89 EUR / 20 211.86 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 075.10 EUR / 3 566.80 LVL;
Total ESF spent: 33 833.98 EUR / 23 778.66 LVL;
  • ESF spent: 28 758.89 EUR / 20 211.86 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/021
Project Promoter: Valsts probācijas dienests
Start date of project: 01.06.2010.
Project finish date: 31.05.2011.
Legal address: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011
Phone: 67021138
Fax: 67021139
Status: Pabeigts