Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Procesu vadības sistēmas ieviešana Valsts sociālās[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Procesu vadības sistēmas ieviešana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta ietvaros plānots veikt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk-Aģentūra) procesu īpašnieku un procesu dokumentācijas izstrādātāju apmācības procesu vadības jautājumos un efektīva komandas darba veidošanai. Kā arī plānots piesaistīt konsultantu, kurš iesaistītos daļai Aģentūras atbalsta procesu un vadības procesu. Apmācības mērķis - sekmēta procesu dokumentācijas izstrāde. Ieguvums no piesaistītajiem konsultantiem-īsā laika posmā izstrādāta vienveidīga procesu dokumentācija. Projektu rezultātā tiktu radīti labvēlīgi apstākļi efektīvai procesu vadībai, tādejādi nodrošinot Aģentūras stratēģijas un mērķu izpildi. Aģentūra sevi apliecinās kā atbildīgu, uzticamu, atklātu un pretimnākošu - uz klientu orientētu institūciju. Projektu plānots īstenot 18 mēnešu laikā.

Project results: Projektā tika izstrādāts 31 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) definēts process, piemēram, "pakalpojumu piešķiršana", "pakalpojumu izmaksa", "konsultēšana un informēšana", "apdrošinātās personas kontu uzturēšana", kas nodrošina VSAA darbību efektīvu norisi, caurspīdīgumu un lietu sakārtotību. Notika apmācības procesu vadības jautājumos un efektīva komandas darba veidošanā 20 darbiniekiem, tika radīti labvēlīgi apstākļi efektīvai procesu vadībai, tādējādi nodrošinot VSAA stratēģijas un mērķu izpildi. Projektā ievadīti un sistematizēti 290 normatīvie dokumenti, piemēram, "Valsts sociālo pabalstu likums", likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Projekta laikā izveidotie procesu apraksti publicēti VSAA iekšējā tīklā.
Legal status of Project Promoter: Valsts aģentūra
Region: Rīga
Last change: 2010-05-05
ESF Funding: 21 100.85 EUR / 14 829.76 LVL;
  • ESF Funding: 17 935.73 EUR / 12 605.30 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 3 165.12 EUR / 2 224.46 LVL;
Total ESF spent: 21 100.85 EUR / 14 829.76 LVL;
  • ESF spent: 17 935.73 EUR / 12 605.30 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/024
Project Promoter: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Start date of project: 01.11.2009.
Project finish date: 31.12.2010.
Legal address: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Phone: 67011838
Fax: 67011812
Status: Pabeigts