Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana S[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta ietvaros paredzēts novērtēt esošo Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - Aģentūra) darbības atbilstību kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2000 prasībām, piesaistot ārējos konsultantus; veikt vadības grupas, iekšējo auditoru un aģentūras darbinieku apmācību par ISO 9001:2000; definēt un apstiprināt Aģentūras kvalitātes politiku; izstrādāt kvalitātes mērķus un kvalitātes rokasgrāmatu; definēt procesus, izstrādāt un apstiprināt procesu vadības kārtību, procesu un to raksturotāju aprakstu un mijiedarbības shēmu; procesu novērtēšanas metožu sarakstu; izstrādāt un apstiprināt sistēmas mērīšanas kritērijus; izstrādāt e-vidi izstrādāto KVS dokumentu izvietošanai Aģentūras intranetā, veikt iekšējo auditu un novērst neatbilstības. Aģentūras pakalpojumu saņēmēji ir invalīdi, personas ar funkcionāliem traucējumiem, ČAES seku likvidētāji un politiski represētās personas. Pakalpojumu sniedzēji – Aģentūras darbinieki tiks apmācīti un iesaistīti projektā par KVS ieviešanu Aģentūrā. Projekts tiks realizēts Jūrmalā 2009. gadā.

Project results: Projekta īstenošanas rezultātā tika izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī, lai aģentūras veiktās darbības atbilstu ISO standartam 9001:2008. Projekta ietvaros tika sagatavots izpētes ziņojums par identificētajiem procesiem, izstrādāta kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatas koncepcija, definēta kvalitātes politika un mērķi. Ar konsultantu atbalstu izstrādāti 66 procesu apraksti un to shēmas, kas tika apkopotas elektroniskā kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatā, un projekta beigās iespiesta papīra formātā. 320 aģentūras darbinieki tika iesaistīti apmācībās par kvalitātes vadības sistēmu, tās izmantošanu elektroniskā vidē un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanu, procesu aprakstu izstrādi. Divi darbinieki tika apmācīti par kvalitātes vadības sistēmas iekšējā audita veikšanu, kas projekta noslēgumā sagatavoja iekšējā audita ziņojumu. Projekta ietvaros tika veikti plānotie publicitātes pasākumi, tas ir, nodrošināta aktuālās informācijas par projektu un tā aktivitāšu īstenošanu ievietošana iestādes mājas lapā www.siva.gov.lv, kā arī noorganizēts informatīvs seminārs iestādes darbiniekiem par kvalitātes vadības sistēmas lomu aģentūras darba efektivitātes paaugstināšanā. Pēc projekta beigām izstrādātā kvalitātes vadības sistēma ir pieejama elektroniski visiem aģentūras darbiniekiem, tādējādi nodrošinot rokasgrāmatas turpmāko izmantošanu ikdienas darbu veikšanai.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Riga Region
Last change: 2010-10-21
ESF Funding: 30 423.73 EUR / 21 381.92 LVL;
  • ESF Funding: 25 860.17 EUR / 18 174.63 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 563.56 EUR / 3 207.29 LVL;
Total ESF spent: 30 423.73 EUR / 21 381.92 LVL;
  • ESF spent: 25 860.17 EUR / 18 174.63 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/026
Project Promoter: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Start date of project: 01.04.2010.
Project finish date: 31.12.2010.
Place of implementation: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Legal address: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Phone: 67769890
Fax: 67769495
Status: Pabeigts