Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > VSIA „Latvijas Vēstnesis” integrētās kvalitātes va[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


VSIA „Latvijas Vēstnesis” integrētās kvalitātes vadības un informācijas tehnoloģiju drošības sistēmas pilnveidošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir pilnveidot Integrēto Kvalitātes vadības un IKT drošības sistēmu līdz līmenim, kas ļautu atzīt elektroniskās publikācijas interneta portālos www.lv.lv, www.likumi.lv un www.likumi.lv par līdzvērtīga likuma spēka nesējiem, līdz ar to padarot oficiālās publikācijas un normatīvos aktus operatīvi un publiski pieejamus un izmantojamus jebkuram lietotājam. Uzņēmums un tā izdotais laikraksts „Latvijas Vēstnesis” realizē visu valsts pārvaldes institūciju, uzņēmumu un sabiedrības pārstāvju vajadzības publiskās informācijas saņemšanā un sniegšanā, nodrošinot šai informācijai likuma spēku. Līdz ar to projekta tiešās mērķa grupas ir projekta iesniedzējs – VSIA „Latvijas Vēstnesis”, visas valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi. Starp mērķa grupām atrodas arī plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to iestādes. Gala labuma saņēmēji ir uzņēmumi, iestādes, organizācijas, iedzīvotāji un ārvalstu rezidenti. Projektu realizēs projekta iesniedzēja telpās tā darbinieki 10 mēnešu laikā no 2009. g. aprīļa līdz 2010. g. janvārim, piesaistot konsultantus un ekspertus. Galvenās aktivitātes būs: 1)pušu interešu noskaidrošana; 2) aptauju organizēšana; 3) rezultātu izmantošana tālākajai darbu plānošanai; 4) mērķu noteikšana; 5) KVS dokumentācijas uzlabošana; 6) jaunās KVS dokumentācijas ieviešana darbībā, kā arī 7) pasākumi datu bāžu kvalitātes uzlabošanai un integrācijai Kvalitātes vadības sistēmā. Projekta rezultātā nodrošinātā publiskās informācijas elektroniskā publikācija pārvērtīs laikraksta „Latvijas Vēstnesis” elektronisko versiju par efektīvu instrumentu un datu bāzi valsts pārvaldes, uzņēmējdarbības un iedzīvotāju vajadzībām.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika pilnveidota Integrētās kvalitātes vadības un informāciju tehnoloģiju drošības sistēma, iesaistot 32 organizācijas darbiniekus un iegūstot Bureau Veritas Certification sertifikātus par drošības sistēmas atbilstību standartam ISO/IEC 27001:2005 un standartam ISO 9001:2008, tādējādi radot priekšnoteikumus laikraksta „Latvijas Vēstnesis” elektroniskajā versijā publicēto dokumentu un normatīvo aktu autentiskuma atzīšanai. Projekta aktivitāšu ietvaros tika veikta ieinteresēto pušu interešu noskaidrošana ar elektroniskas aptaujas starpniecību, aptaujājot 292 klientus, apkopoti tās rezultātus un noteikti turpmākie uzņēmuma mērķi; tika pilnveidota kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija, integrējot attiecīgās izmaiņas Integrētās vadības sistēmas rokasgrāmatā un tika veikta 4 portālu drošības sistēmas testēšana: www.likumi.lv, www.vestnesis.lv, www.juristavards.lv, www.lv.lv, kā arī sastādīts audita plāns un Vadības pārskats. Projekta laikā tika nodrošināta informācija par projektu uzņēmuma mājas lapā un citos ziņu portālos par sertifikātu iegūšanu, izvietotas 2 informatīvās plāksnes uzņēmuma telpās un viens informatīvais paziņojums telpā, kurā notika projekta darba grupu tikšanās.
Īstenotāja statuss: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-09-05
Projekta kopējais finansējums: 30 164.88 EUR / 21 200.00 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 640.15 EUR / 18 020.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 4 524.73 EUR / 3 180.00 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 164.88 EUR / 21 200.00 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 640.15 EUR / 18 020.00 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/036
Projekta īstenotājs: Valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”
Uzsākšanas datums: 10.08.2009.
Pabeigšanas datums: 09.01.2010.
Īstenošanas vieta: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011
Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011
Telefons: 67310675
Fakss: 67312190
Statuss: Pabeigts