eea-norway


Valmieras novada fonda ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā nodibinājuma darbības programma paredz:
- nodrošināt Valmieras novada fonda darbību kopienu filantropijas jomā, ievērojot likumdošanas normas, labdarības organizāciju labās prakses standartus un starptautisko partneru pieredzi;
- sniegt daudzveidīgu atbalstu sabiedrības vajadzībām, uzturot projektu programmu un nodrošinot organizācijām piešķirto līdzekļu atbilstoša izlietojuma pārraudzību;
- veicināt jauniešu iesaistīšanos labdarībā un veidot viņos izpratni par ziedošanu;
- paplašināt uzņēmumu un privātpersonu ziedošanas iespējas Valmieras rajonā;
- popularizēt kopienu filantropiju Valmieras rajonā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēti 6 labdarības pasākumi, koncerti, kampaņas un akcijas (sniegta palīdzība vairāk kā 230 ģimenēm, ziedojumos piesaistīti vairāk kā LVL 2700);
- sadarbībā ar Hipotēku banku ir noorganizēti 2 projektu konkursi - piešķirts finansējums 6 projektiem (LVL 2659,13) un finansējums 5 ģimeņu dalībai nometnē “3x3” (LVL 1566);
- dalība 9 dažāda veida apmācībās par NVO un kopienu fondiem aktuālām tēmām, dalība un organizācijas reprezentēšana 22 citu organizāciju rīkotajos pasākumos;
- dalība Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvās padomes darbā;
- sagatavoti un iesniegti 4 jaunu projektu pieteikumi;
- sadarbībā ar Kopienu fondu kustību izveidots Reģionālo labdarības organizāciju tīkls, kas aptver vairākus desmitus NVO;
- iegādāta datortehnika, neaizskaramais kapitāls palielināts par LVL 3223,91;
- notikuši 7 ārvalstu darba braucieni uz starptautiskām konferencēm, forumiem vai sanāksmēm.
- veikti publicitātes pasākumi (36 preses relīzes, 23 publikācijas laikrakstos, regulāri atjaunota informācija www.vnf.lv (2009.g. piesaistīti 3988 unikālie apmeklētāji), izplatītas 4 elektroniskās ziņu lapas (~300 adresāti), 2 intervijas radio, noorganizēts 1 īpašs pasākums Valmieras mediju pārstāvjiem, atvērts jauns komunikācijas kanāls portālā Facebook);
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 26500.00 LVL / 37 706.10 EUR
Izlietotais grants: 23757.89 LVL / 33 804.43 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./3-6/08-2009
Projekta īstenotājs: Valmieras novada fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.vnf.lv
Statuss: Pabeigts