eea-norway


Programma informētas un aktīvas pilsoniskās sabiedrības attīstībai Jaunsvirlaukā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Organizēt izglītojošus pasākumus, lai paaugstinātu biedru zināšanas un kapacitāti par pilsoniskās līdzdalības, interešu aizstāvības un organizācijas vadības jautājumiem, kā arī paaugstinātu biedru praktiskās iemaņas organizācijas darbības ilgtspējīgai funkcionēšanai;
- Organizēt izglītojošus un informatīvus pasākumus par biedrības darbību, lai motivētu lauku iedzīvotājus iesaistīties nevalstiskajās organizācijās, attīstīt līdzdalības kultūru un veicināt sabiedrības pilsoniskās apziņas celšanu;
- Organizēt informatīvus - sadarbības pasākumus par NVO tiesībām un ietekmes veidiem uz lēmumu pieņemšanas procesiem;
- Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus un NVO diskusijas, lai veicinātu NVO sadarbības tīklu veidošanos un iesaistīšanos partnerībās vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī.
- Organizēt vispusīgus atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu lauku iedzīvotāju sociālās nevienlīdzības mazināšanos;
- Uzturēt biedrības mājas lapu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti vairāki publiski pasākumi: jauniešu sporta diena (~ 40 dalībnieki), labdarības pasākums (60 dalībnieki), ekskursija (30 dalībnieki), tūrisma un orientēšanās pasākums (~80 dalībnieki);
- Noorganizēts diskusiju forums "NVO attīstības iespējas un finanšu piesaiste" (55 dalībnieki) un 4 diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem, pensionāriem un biedrības biedriem (kopā 60 dalībnieki);
- Noorganizēta vasaras skola "Atļaujies sev justies labi" (20 dalībnieki);
- Dalība 2 semināros par jauniešu projektu veidošanu;
- Noorganizēti 8 semināri par biedrības darbību, līdzdalības pasākumu organizēšanu un vadīšanu, dzimumu lomu un stereotipiem sabiedrībā un organizācijā, laika menedžmentu, projektu plānošanu un rakstīšanu, pašnodarbināto personu finanšu uzskaiti un atskaitīšanos, labo praksi sabiedrības integrācijā (katrā 15-16 dalībnieki);
- Noorganizēti angļu valodas kursi (15 dalībnieki);
- Noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgales reģiona NVO (22 dalībnieki);
- Dalība 1 starptautiskā partnerības veidošanas projektā.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Izlietotais grants: 21475.09 LVL / 30 556.30 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./5-7/13-2009
Projekta īstenotājs: Attīstības centrs "Iepazīsti sevi"
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.iepazisimsevi.lv
Statuss: Pabeigts