eea-norway


PROVIDUS - pārmaiņu veicinātājs labākai Latvijai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Dot ieguldījumu politikas kvalitātes uzlabošanā Latvijā, tajā skaitā veicināt iedzīvotāju un neformālo grupu līdzdalības efektivitāti politikas procesā labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, krimināltiesībās, tolerances veicināšanā un Eiropas politikas jomā;
- uzturēt portālu www.politika.lv.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- veikts pašvaldību un EP vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņas finanšu monitorings;
- sagatavoti un iesniegti 2 jaunu projektu pieteikumi;
- izstrādāti 2 politikas rezumē par imigrantu integrāciju Latvijā;
- izdots pārskats “Korupcija C” par 2009.gada 1.pusgadu 300 eks.;
- veikti 2 pētījumi tieslietu jomā, sadarbībā ar TM izstrādāta Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes personāla attīstības politikas koncepcija;
- būvniecības likumdošanas jomā sniegti 2 atzinumi par likumprojektiem, dalība 3 saskaņošanas sanāksmēs un 2 diskusijās;
- izdots pētījums “Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai 2007.-2009.”, dalība starptautiskā salīdzinošā pētījuma “Divided Education, Divided Citizen” rezultātu prezentācijā Latvijā un ārvalstīs, noorganizēta konference;
- īstenota ES projekta “Eiropas pilsoņa debates/ European Citizens` Consultations” 2. kārta par ES sociālo un ekonomisko nākotni;
- dalība 2 starptautiskās konferencēs izglītības un sociālās kohēzijas jomās;
- pilnveidota pētījumu datu bāze ar 100 pētījumiem par dažādiem Eiropas jautājumiem un politikām;
- pilnveidots portāls politika.lv - attīstītas iespējas veikt aptaujas, ievietoti raksti, kopumā portālu skatījuši 320 000 apmeklētāji.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 26966.29 LVL / 38 369.57 EUR
Izlietotais grants: 23129.08 LVL / 32 909.72 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-4/01-2009
Projekta īstenotājs: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.providus.lv
Statuss: Pabeigts