eea-norway


PROVIDUS - pārmaiņu veicinātājs labākai Latvijai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Dot ieguldījumu politikas kvalitātes uzlabošanā Latvijā, tajā skaitā veicināt iedzīvotāju un neformālo grupu līdzdalības efektivitāti politikas procesā labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, krimināltiesībās, tolerances veicināšanā un Eiropas politikas jomā;
- uzturēt portālu www.politika.lv.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Veikta partiju priekšvēlēšanu reklāmu monitorēšana, iegūtā informācija publicēta portālā politika.lv, noorganizētas 3 diskusijas par partiju finansējumu un 2 diskusijas par priekšvēlēšanu slēpto reklāmu;
- Izdoti trīs pārskati „Korupcija C”;
- Dalība politikas veidošanā - sniegti 3 atzinumi par 2 likumprojektiem, sagatavots 1 politikas analīzes dokuments, dalība Saeimas, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdēs par valsts finansējumu politiskajām partijām, dalība sanāksmēs ar SVF, izveidota mājaslapa gudrasgalvas.lv, kurā vēlētāji var komunicēt ar deputātiem;
- Īstenots pētījums „Latvijas enerģētikas nozares stratēģisko interešu pretrunas”, prezentēti 3 pētījumi - „Administratīvā pārkāpuma lietvedība ceļu satiksmē”, „Dažādības vadība publiskajā pārvaldē”, „Atjaunojošā Justīcija nepilngadīgo noziedzības kontekstā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā”, turpinās darbs pie pētījuma „Energy, democratization and security: political system, interests and external influences”, 5 pētījumi publicēti portāla politika.lv sadaļā "Pētījumi par ES";
- Prezentēta grāmata "Shrinking Citizenship" un izdota „Rokasgrāmata darbam ar Lisabonas līgumu”;
- Īstenoti 6 projekti un sagatavoti 15 jaunu projektu pieteikumi;
- Portālā politika.lv publicēti 90 pētījumi un vairāk kā 200 raksti, portālā www.integration.eu publicēti 13 raksti par imigrantu integrāciju Latvijā.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 33707.87 LVL / 47 961.98 EUR
Izlietotais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-4/01-2010
Projekta īstenotājs: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.providus.lv
Statuss: Pabeigts